890 milionů let stará fosilie může být nejstarším živočichem

890 milionů let stará fosilie může být nejstarším živočichem

Z nejnovějších výzkumů je zřejmé, že nejstarší nálezy živých organizmů lze datovat do dob před 3,5 miliardami let. Jedná se pravděpodobně o jednobuněčné prokaryotické cyanobakterie (sinice). Živočichové se na Zemi objevují výrazně později.

Mezinárodní tým vědců nyní přišel s vlastní hypotézou nejstaršího živočicha s historie Země. Nenápadné trubičky staré 890 milionů let uvnitř fosilizovaného bakteriálního matu označil jako příchytná vlákna živočišných hub.

„Našla jsem tu věc, která byla úplně mimo mísu. Bylo to mnohem složitější, pokud jde o jeho strukturu, než cokoli, co by mohlo být vyrobeno sinicemi,“ Elizabeth C. Turner, Laurentian University.

Turnerová našla trubičkovité fosilie poprvé v roce 1992 v horninách kanadského pohoří Mackenzie. Ty byly původně vytvořeny ze sinicového útesu.

890 milionů let stará fosilie může být nejstarším živočichem
890 milionů let stará fosilie, trubičky mohou náležet živočišným houbám (zdroj: Elizabeth C. Turner)

Mnoho moderních živočišných nemá spikuly (kostru) a popsané zkameněliny jim mohou být podobné. V době neoproterozoika dochází k nárůstu množství kyslíku v atmosféře. Živočišné houby tak mohly využít nabídku vytvořenou v této době především sinicemi (kyslík, substrát na přichycení).

Pravý původce těchto fosilií však pravděpodobně zůstane navždy lidskému bádání skryt. Vědci se stále snaží přijít na kloub vzniku života a jeho pozdější diverzifikaci. Vzhledem k omezenému množství fosiliferních vrstev z této doby se to však často nedaří.

Zdroj: Science News
Zdroj úvodního obrázku: NOAA