Ruská federace, jejíž značná část ekonomiky je založena na těžbě a zpracování fosilních paliv, snižování emisí skleníkových plynů v blízké budoucnosti dosud neplánovala. Naopak, v […]

CZECHSIGHT 15 října 2021