Australské Lagerstätte otevírá své tafonomické okno do miocénu

Australské Lagerstätte otevírá své tafonomické okno do miocénu

Lokality s výjimečným způsobem zachování (Lagerstätte) jsou zajímavým zdrojem informací o prehistorickém životě na naší planetě. McGraths Flat v Novém Jižním Walesu vydala tisíce výborně zachovalých exemplářů kvetoucích rostlin, kapradin, pavouků, hmyzu a ryb. Zachování je tak dokonalé, že lze často nalézt i otisky měkkých částí organismů. Nejznámějšími lokalitami s nálezy měkkých částí organismů jsou Burgesské (stáří kambrium) nebo Messelské (stáří eocén) břidlice.

Australské Lagerstätte otevírá své tafonomické okno do miocénu
parazitická vosa; velikost měřítka (1mm) (zdroj: článek)

Fosilie byly stmeleny do jemných vrstev goethitu, minerálu ze skupiny hydroxidu železa. Ten pravděpodobně pochází z působení kyselé podzemní vody vzniklé cirkulací čedičovými horninami a vyluhováním jejich železa.

„Dokud jsme tyto zkameněliny nestudovali, nenapadlo by nás v tomto typu hornin hledat výjimečně zachovalé fosilie,“ M.R. McCurry, hlavní autor studie.

Zdrojové horniny vznikly před 16 – 11 miliony let v tehdejším australském deštném pralese. Během období miocénu (23 – 5,33 miliónů let) došlo na planetě Zemi k intenzivní klimatické změně známé jako miocenní klimatické optimum. V době spodního a středního miocénu zavládly na povrchu Země nejvyšší teploty v celé geologické periodě neogén. To například pro Austrálii znamenalo intenzivní vysoušení a kolaps tropických pralesů, k čemuž však přispěly i jiné vlivy (paleogeografie…).

Australské Lagerstätte otevírá své tafonomické okno do miocénu
obsah žaludku ryby ukazuje, že se živila převážně pakomáry rodu Chaoborus; velikost měřítka A (10 mm), B (250 μm) (zdroj: článek)

Lokalita McGraths Flat vznikla právě v tomto dramatickém období. Palynologické výzkumy naznačují, že byla lokalita v bezprostřední blízkosti vysoušejícího se jezera. K fosilizaci organismu došlo pravděpodobně velice rychle, možná již za jejich života. Jen tak si lze vysvětlit mnohdy dokonalou mineralizaci vnitřních měkkých struktur organismů.

Lokalita ukazuje, že i minerál goethit může intenzivně napomáhat k výjimečnému zachovávání fosilií.

Zdroj: SCIENCE ADVANCED
Zdroj úvodního obrázku: Juli Kosolapova