Australské požáry z let 2019 a 2020 narušily ozonovou vrstvu

Australské požáry z let 2019 a 2020 narušily ozonovou vrstvu

Sloupce kouře stoupající vysoko do stratosféry během australských letních požárů v letech 2019 a 2020 zničily část ochranné ozonové vrstvy Země, hlásí vědci v časopise Science.

Chemik Peter Bernath z Old Dominion University v Norfolku ve Virginii a jeho kolegové analyzovali data shromážděná v nižší stratosféře během roku 2020 pomocí satelitního přístroje zvaného Atmospheric Chemistry Experiment. Ten měří, jak různé částice v atmosféře absorbují světlo různých vlnových délek. Takové absorpční vzory jsou jako otisky prstů, které identifikují, jaké molekuly jsou přítomny v částicích.

Analýzy týmu odhalily, že částice kouře hnané do atmosféry intenzivními požáry obsahovaly různé organické molekuly. Podle výzkumného týmu tyto molekuly spustily sérii chemických reakcí, které změnily rovnováhu plynů v zemské stratosféře do takové míry, jaká nebyla pozorována za 15 let satelitních měření. Změny zahrnovaly zvýšení hladiny molekul obsahující chlor, které nakonec pohltily ozon.

Koncentrace ozonu ve stratosféře od ledna do března 2020 vzrostly, avšak od dubna do prosince 2020 hladiny ozonu nejen klesly, ale klesly pod průměrnou koncentraci ozonu v letech 2005 až 2019.

Ozonová vrstva chrání Zemi před velkou částí slunečního ultrafialového záření. Po narušení vrstvy lidskými emisemi chlor-fluorovaných uhlovodíků, jejichž podskupinou jsou známé freony, a dalších látek poškozujících ozon, byly díky Montrealskému protokolu (mezinárodní dohodě o snížení koncentrací těchto látek v atmosféře) pozorovány známky obnovy ozonové vrstvy. Zvyšující se frekvence velkých lesních požárů by však mohla stát v cestě tomuto úspěchu v oblasti klimatu.

Originální publikace: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm5611

Zdroj: ScienceNews

Obrázek: Matt Palmer via Unsplash