Ayahuasca může zlepšit sebevnímání u pacientů se sociální úzkostí

Ayahuasca může zlepšit sebevnímání u pacientů se sociální úzkostí

Ayahuasca je vývar konzumovaný amazonskými kmeny a obsahuje významné psychedelikum dimethyltryptamine (DMT) a inhibitory monoamin oxidázy (používané jako psychofarmaka). Již dřívější výzkumy naznačily, že má ayahuasca dobrý vliv na pacienty trpící depresemi a úzkostí.

„Sociální úzkost je charakteriovaná nepříjemnými pocity na veřejných setkáních, neschopností ústního projevu před větším publikem a samotnou konverzací s cizími lidmi. Lidé s podobnou poruchou navíc trpí pocity méněcennosti a nevěří, že má jejich projev velkou hodnotu,“ popisuje problémy poruchy Rafael Guimaraes dos Santos, jeden z autorů studie.

Vzhledem k dřívěji popsanému působení ayahuascy se výzkumný tým zaměřil na její potenciální efekt proti sociální úzkosti. Dvojitě zaslepené studie se účastnilo 17 dobrovolníků, kterým byla porucha diagnostikována. Ti byli později rozděleni do dvou skupin, kdy první byl podáván roztok ayahuascy a druhé placebo. Pacienti byli rovněž povinni vyplnit dotazník, který měl zabránit vedlejším efektům.

Po podání látky byli dobrovolníci posazeni do komfortního prostředí a požádáni, aby zůstali co nejvíce v klidu a soustředili se na své tělo a emoce. Po odeznění akutních příznaků měli pacienti za úkol připravit věřejný projev před kamerou. Na přípravu měli pouhé dvě minuty.

Po vyhodnocení výsledků vědci zjistili, že ayahuasca nemá signifikantní vliv na redukci subjektivních úzkostných symptomů. To může být dáno malým vzorkem a nízkou úrovní onemocnění dobrovolníků.

Podání ayahuascy však přispělo k pozitivnějšímu sebevnímání pacientů při projevu. Společně s dobrou tolerancí k látce, kterou skupina vykazovala se otevírají nové možnosti k dalším klinickým studiím. Zároveň došlo pouze k mírným vedlejším efektům jako nevolnost a bolest hlavy.

Zdroj: PsyPost
Foto: Stéfano Girardelli, Unsplash