„Během pandemie se zvýraznila nutnost digitalizace,“ říká Lukáš Sedláček, zakladatel Týdne inovací

Přichází Týden inovací 2021. V čem je jiný?

Oproti předchozím ročníkům bude trochu jiný z hlediska naléhavosti hlavního sdělení, kterým je obnova světa a České republiky po pandemii. Myslím si totiž, že nejen náš další život, ale zejména životy budoucích generací zásadně ovlivní, jakým způsobem se celý svět, samozřejmě i Česká republika, pustí do vytváření toho, čemu říkáme postcovidový „nový normál“. Tu naléhavost navíc umocňuje fakt, že je životně důležité reagovat rychle.

Rád bych zároveň připomněl, čím bude Týden inovací stejný. V rámci hlavní události Týdne inovací proběhne ve stejný den na stejném místě, konkrétně 11. října v Cubex Centru Praha, mezinárodní konference a inovační veletrh s odbornými semináři. A samozřejmě se v průběhu celého týdne, tedy až do neděle 18. října, budou v mnoha českých městech konat doprovodné události.

Můžete k hlavnímu tématu letošního ročníku říct něco podrobnějšího?

Chceme reflektovat zásadní procesy, které urychlila pandemie a na něž je nezbytné reagovat. Například ve světě byznysu se zvýraznila nutnost digitalizace. Zejména proto, že podnikům přináší zásadní úsporu operačních nákladů. Také se díky ní zvyšuje transparentnost fungování firmy vůči managementu, který může rychleji reagovat a přizpůsobit se nové situaci. Což je dnes, kdy se doba rychle mění, naprosto zásadní.

Za jeden z dalších trendů, který bude nepochybně pokračovat, je významný nárůst role inovací a moderních technologií. Musíme se intenzivně zabývat tím, jakou roli mají inovace a disruptivní technologie hrát v naší společnosti, jak k nim přistupovat, zacházet s nimi. Už proto, že díky nim můžeme mnoho věcí a procesů zvládat výrazně efektivněji než dřív.

Proto se v rámci diskuzních panelů konference Týdne inovací budeme bavit o výše nastíněných aspektů současného dynamického vývoje. Týden inovací se bude opět zabývat pokrokem v oblasti ochrany životního prostředí. Udržitelnost je naše dlouhodobé téma.

Zdroj: Týden inovací

Na co se naši čtenáři mohou těšit? Dokážete vypíchnout highlighty akce?

Jak už jsem naznačil, na konferenci se bude mluvit o mimořádně důležitých a zajímavých současných tématech. A diskutovat budou skvělé osobnosti ze zahraničí i z domácího prostředí.

Lidé rozhodně neprohloupí, pokud se rozhodnou navštívit inovační veletrh. Osobně se moc těším na představení projektu Aireen, který provádí analýzu zdravotního stavu prostřednictvím měření sítnice za pomocí AI. Díky takto provedenému zkoumání stavu cév dokáže relativně jednoduše odhalit začínající závažné choroby.

Prezentovat se bude startupový projekt Brejlando nabízející divadelní zážitky ve virtuální realitě, kdy pomocí nejmodernějšího příslušenství může divák sledovat inscenace pražských divadel přímo z jeviště v těsné blízkosti svých oblíbených herců.

Zmínil bych projekt The Mama AI, který se zabývá zaváděním umělé inteligence do podnikových procesů včetně konverzačních a hlasových technologií, dále řešení na vzdálenou správu 3D tiskáren společnosti Karmen 3D nebo prezentaci průkopníka v poskytování datových úložišť formou služby v multicloudovém prostředí firmu Pure Storage.

Tradičně je připravená celá řada zajímavých seminářů. Odborníci z Digiteq Automotive se zaměří na problematiku autonomní jízdy a ukážou, jak v téhle oblasti vypadá cesta od inovační myšlenky k realizaci v sériové výrobě. Studio Q Designers se zase bude věnovat tomu, zda české firmy inovují dostatečně a jak si stojí v porovnání se zahraničím. Připravili jsme také seminář o inovovaci vzdělávacího systému, aby děti a dospívající mohli v digitální společnosti dobře fungovat nejen po pracovní stránce, ale i té lidské. Další se pod vedením respektované manažerky Senty Čermákové zaměří na téma klíčové dovednosti příštích desetiletí, tedy kritického myšlení, a třeba Lukáš Hejlík ukáže, jaké jsou inovační trendy v gastronomii.

Jak jste se minulý rok vypořádali s nařízenými opatřeními? Byl týden inovací existenčně zasažen?

Bylo to hodně náročné, protože opatření se měnila každým dnem, tj. museli jsme se flexibilně přizpůsobovat. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se akce vůbec bude konat fyzicky a ještě pár dní před startem se změnily podmínky pro konference. Bylo nutné vytvořit zasedací pořádek. To ale zájem o Týden inovací nijak výrazně nepoznamenalo. Například hlavní (zahajovací) události, kterou byla konference s 28 přednášejícími, se 29. září ve Foru Karlín osobně zúčastnilo 94 osob, živé vysílání sledovalo rekordních 420 unikátních uživatelů, na 28 seminářů bylo přihlášeno 670 osob a živé vysílání sledovalo taktéž rekordních 620 unikátních uživatelů, přičemž počet stále narůstá, protože záznamy ze seminářů jsou volně k dispozici). Díky reportážím na ČT a TV Nova jej viděly desítky tisíc dalších osob. Kromě toho o událost projevila velký zájem média, TI zaznamenal téměř 100 mediálních výstupů, včetně na ČT a Nova, kampaň na sociálních sítích měla také značný dosah atd.

Jakou očekáváte účast diváků a jaká je účast stran vystavovatelů, byl velký zájem o návrat do offlinu?

Zájem a účast ze stran vystavovatelů i seminářů je větší než v minulém roce, protože anticovid opatření natolik neomezují vystavovatele a pandemie zároveň vytvořila prostor pro mnoho nových nápadů. Zájem o konání offline akce má skoro každý vystavovatel / přednášející, protože v online formě nejde přenést vše.

Foto: Se svolením Týden inovací