Brněnský mikroskop pro brněnské vědce. CEITEC VUT získá mikroskop od Thermo Fisher Scientific

Brněnský mikroskop pro brněnské vědce. CEITEC VUT získá mikroskop od Thermo Fisher Scientific

Spolupráce soukromého a akademického sektoru přitom není v oblasti elektronové mikroskopie ničím novým, což dokládá nejnovější technologický přírůstek na CEITEC VUT – elektronový mikroskop kategorie Dual Beam, který vědeckému centru zapůjčila společnost Thermo Fisher.

Jedná o přístroj, který v sobě kombinuje elektronový a iontový svazek. Tento konkrétní elektronový mikroskop se obzvlášť hodí pro tzv. in-situ elektronovou mikroskopii, během které je přímo v mikroskopu pozorována reakce vzorku na určitý stimul, což může být například teplo, tok plynu nebo vnější elektrické a magnetické pole,” vysvětluje Tomáš Vystavěl, manažer výzkumu a vývoje Thermo Fisher. “Díky této technice dokáží vědci pozorovat zmíněné reakce v reálném čase a provádět experimenty, což má velký význam například při vývoji baterií pro automobilový průmysl nebo při vývoji katalytických procesů ve farmacii,” dodává Vystavěl.

Mikroskop umožňuje přívod různých plynů přímo do komory a zároveň dokáže detekovat elektrony a ionty za extrémních podmínek, které nejsou v běžném elektronovém mikroskopu dosažitelné. „Zmíněný elektronový mikroskop pro in-situ mikroskopii významně rozšíří možnosti našeho pracoviště. Zabýváme se několika oblastmi, kde použití mikroskopie v reálném čase umožní získávat unikátní data – ať už jsou to reakce na površích modelových katalyzátorů, které se používají např. v automobilech, nebo vizualizace tvorby nových materiálů technikou depozice z plynné fáze (takto se připravuje např. grafén),” řekl doc. Miroslav Kolíbal z CEITEC VUT.

Důležitou úlohu bude přístroj plnit i v oblasti výuky a vzdělávání budoucích vědců a techniků. „Thermo Fisher spolupracuje s Masarykovou Univerzitou i s Vysokým učením technickým, na kterých naši kolegové pravidelně vyučují předměty z oblasti elektronové mikroskopie,” říká Tomáš Vystavěl. Díky bohatému vybavení a variabilitě bude možné mikroskop využít jak pro demonstraci funkcí a možností elektronového mikroskopu v základních kurzech studentů na Ústavu fyzikálního inženýrství, tak i pro pokročilé projekty postgraduálních studentů na CEITEC a FSI VUT, které mohou zahrnovat experimenty i vývoj nových hardwarových komponentů,” doplňuje Miroslav Kolíbal.

Zápůjčka elektronového mikroskopu je dalším důkazem o fungujícím brněnském ekosystému, který tvoří lokální firmy a vědecké instituce. Podle dat Jihomoravského Inovačního Centra pracuje v regionu v oblasti vývoje a výroby měřících, zobrazovacích a analytických přístrojů zhruba 2 400 lidí, přičemž téměř tisícovka z nich jen ve výzkumu a vývoji. Univerzity a výzkumná centra jsou přitom často partnery průmyslovým podnikům a pomáhají jim se zdokonalováním jejich produktů. „Thermo Fisher a CEITEC VUT spolupracují především v oblasti smluvního výzkumu. Společně se také účastníme programu Národních center kompetence, ve kterých naše týmy spolupracují na dílčích projektech,” uzavírá Tomáš Vystavěl.

Zdroj: TZ Thermo Fisher Scientific
Foto: Se svolením Thermo Fisher Scientific