Byl objeven nový druh plicních buněk. Jejich absence souvisí s rozvojem CHOPN

Byl objeven nový druh plicních buněk. Jejich absence souvisí s rozvojem CHOPN

RASCs (z angl. respiratory airway secretory cells) mají funkci podobnou kmenovým buňkám. Dokáží regenerovat buňky, které jsou zásadní pro správnou funkci plicních sklípků. Vypadá to, že právě RASCs jsou nejčastěji poškozené kouřením a mohou tak např. za chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Do budoucna by léčba CHOPN mohla cílit na obnovu těchto buněk.

„CHOPN je jednou ze zničujících avšak poměrně běžných nemocí, u které stále neznáme přesný buněčný mechanismus. Identifikací nových buněk, hlavně těch progenitorových, které jsou při CHOPN poškozeny můžeme zrychlit vývoj léčiv účinných proti této nemoci,“ řekla pro pennmedicine.org první autorka studie Maria Basil.

CHOPN ročně způsobuje úmrtí 3 milionů lidí na světě. Standardně je léčena steroidními protizánětlivými léky, které snižují chronický zánět v plicních sklípcích. Avšak tato léčba pouze zpomalí rozvoj onemocnění.

Objevení RASCs umožnilo prozkoumání genetické aktivity vzorků lidské plicní tkáně. Tyto buňky se u myší nevyskytují, i proto si jich biologové dlouhou dobu nevšimli. „Díky jejich objevu víme, co se může stát v počátcích rozvoje CHOPN,“ povtrdil jeden z autorů studie Edward Morrisey.

RASCs vedle své sekretorní funkce regenerují AT2 buňky, díky čemuž zůstávají plicní sklípky zdravé. Buňky AT2 se chovají při CHOPN abnormálně a právě kvůli absenci ROSCs nemohou být nahrazeny novými. Doktor Morrisey rovněž dodává, že v navazujících výzkumech vidí cestu k léčbě CHOPN. Avšak, jak už to u základního výzkumu bývá, bude cesta dlouhá a složitá.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41586-022-04552-0

Foto: Robina Weermeijer, Unsplash