Červené světlo pomáhá při léčbě zraku. Zlepšuje efektivitu mitochondrií

Červené světlo pomáhá při léčbě zraku. Zlepšuje efektivitu mitochondrií

Červené světlo a světlo blízké infračervenému (NIL) testovali vědecké týmy po celém světě u několika modelů. Na buněčných kulturách a animálních modelech bylo prokázáno, že zlepšuje funkci mitchondrií, což jsou, jak si mnozí pamatují ze svého studia, organely, které tvoří v těle energii. Světla o vlnové délce na pomezí červeného a infrařerveného světla pak přispívají k činnosti tzv. ATPázových pump, které produkují ATP (energii).

ATPázové pumpy fugují podobně jako rotory a statory. Svým otáčením produkují energii. Světla použitá v experimentu mají správnou vlnovou délku, kterou dokáží molekuly vody v tomto prostředí absorbovat. Díky tomu se stávají méně viskózní a ATPáza může rotovat rychleji.

Více vyrobené energie může mít na buňky různý efekt. Výzkumná skupina Glena Jefferyho u University College London se zaměřila na buňky retiny a konkrétně na oblast žluté skvrny, která obsahuje velké množství mitochondrií. Ze starších výzkumů vyplývá, že právě horší činnost mitochondrií v této struktuře koresponduje se zhoršeným viděním u některých pacientů.

Účastníkům studie svítili vědci do očí zmíněným světlem po dobu 3 minut. Po třech hodinách provedli test zaměřený na rozeznání barevných písmen na podobně zbarveném pozadí. Ke zlepšení došlo u všech pacientů a to o 12-17 %. U deseti z nich bylo hdnocení provedeno rovněž s týdenním ostupem, kdy vědci pozorovali stále 10% zlepšení.

Autoři studie jsou z výsledků nadšeni, ale uvědoují si, že je otřeba mnohem většího klinického testu k prokázání významu pokusu. Vzhledem k dřívějším výzkumům, kdy bylo rovněž potvrzeno, že červené světlo má léčebný efekt u pacientů s makulární degradací nebo proti zhoršenému zraku u diabetiků, je léčba červeným světlem velkou nadějí v boji proti degradaci zraku.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41598-021-02311-1; NewScientist
Foto: Colin Lloyd, Unsplash