České úspěchy na poli kosmického průmyslu a vědy oslaví festival Czech Space Week

České úspěchy na poli kosmického průmyslu a vědy oslaví festival Czech Space Week

Ministerstvo dopravy společně s agenturou CzechInvest a dalšími partnery připravilo již čtvrtý ročník festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Festival plný kosmických akcí určených pro nadšené amatéry i odborníky, studenty i učitele a pro všechny další fanoušky vesmíru potrvá od 5. do 14. listopadu 2021. Nabídne řadu přednášek, panelových diskuzí a živých vysílání. Zatímco některé akce proběhnou čistě online, jiné se odehrají fyzicky v Brně nebo v Praze.

Cílem festivalu je oslavit vesmírné úspěchy v Evropě i v České republice a seznámit návštěvníky s novinkami na poli kosmického průmyslu a vědy. Všechny akce určené pro veřejnost budou zdarma.

Popularizace kosmického průmyslu a vědy i akce pro veřejnost

Konference ESA Space solutions představí výsledky prvního pětiletého programu kosmického inkubátoru ESA BIC Prague a slavnostně zahájí start nového programu ESA BIC Czech Republic.

Široké veřejnosti, studentům, akademikům a firmám vesmírného i jiného zaměření bude patřit Evropský průmyslový den, který se odehraje 11. listopadu v Brně. Cílem této hlavní akce celého festivalu je podpořit spolupráci mezi firmami států V4 a ukázat jim, že při hledání partnera se nemusí obracet směrem na západ, ale že i mezi sousedními státy najdou velice vyspělé firmy. Studenti si také budou moci domluvit stáž nebo si mezi firmami najít svého budoucího zaměstnavatele.

V neposlední řadě se na festivalu představí novinky z programu pro dálkový průzkum Země Copernicus. Konference je určena pro uživatelskou i zpracovatelskou sekci dat programu Copernicus i širokou veřejnost. Pro tu připravuje svůj program i Akademie Věd ČR, která v průběhu Czech Space Week nabídne popularizačně naučné přednášky s vesmírnou tematikou.

Uplatnění žen ve vesmírném průmyslu

Ukázat, že vesmírná věda a průmysl už dávno není pouze mužská disciplína, a zároveň přilákat do tohoto pracovního odvětví více žen, chce program Space for women. S tím, jak se rozšiřuje škála využití kosmických technologií, se zvětšuje i rozptyl poptávky po absolventkách, které vystudovaly i jiné obory než raketové inženýrství. V oblasti vesmírné vědy a průmyslu najde uplatnění například už i právnička nebo psycholožka.

Inspirací budou pro návštěvníky ženy nejen z České republiky, které v tomto směru uspěly, a o svůj příběh a zkušenosti se podělí v panelové diskuzi. Z již potvrzených vystoupí Kateřina Falk, Nathalie Claudel, Lena Halounová a Anita Sengupta.

Festival nabídne program pro děti i studenty

Speciální program pro děti a studenty připraví spolupořadatelé festivalu, kterými jsou Planetárium Praha, vzdělávací kancelář ESA ESERO, či Hvězdárna a planetárium Brno.

Na závěru festivalu kosmonautiky odehraje Pražský filmový orchestr tematický koncert, kde zazní tituly nejen žánrů sci-fi, ale i fantasy, herní hudby a hororové hudby z prostředí vesmíru.

Celý program najdete na https://czechspaceweek.com/

Czechsight je mediálním partnerem festivalu. Loňský rozhovor s ředitelem odboru kosmických aktivit na Ministerstvu dopravy Václavem Koberou o budoucnosti českého kosmického průmyslu si můžete přečíst zde.
Úvodní obrázek: ESA/ATG medialab