COVID-19 jako katalyzátor zavádění umělé inteligence do praxe

Pandemie COVID-19 zasáhl dění po celém světě a na několik měsíců ochromila ekonomiku a ovlivnila celosvětovou produkci. Jedním z největších problémů, který se s virem pojí je jeho infekčnost. Kvůli tomu se jedná o skutečný test připravenosti zdravotnictví po celém světě. Za celou dobu trvání pandemie jsme mohli zaznamenat hromadící se problémy s nedostatkem ochranných pomůcek, ventilátorů a …