Diabetes úspěšně léčen pomocí ultrazvuku

Diabetes úspěšně léčen pomocí ultrazvuku

Diabetes druhého typu by mohl být v budoucnu léčen bez medikace. Ukazuje na to nový výzkum, ve kterém výzkumníci na třech různých zvířecích modelech prokázali, že krátké výboje ultrazvuku zaměřené na specifické shluky nervů v játrech účinně snižují hladiny inzulínu a glukózy.

Tato technologie publikovaná v časopise Nature Biomedical Engineering se nazývá periferní zaostřená ultrazvuková stimulace (pFUS) a umožňuje vysoce cílené ultrazvukové pulzy na specifickou tkáň obsahující nervová zakončení.

„Použili jsme tuto techniku ke zkoumání stimulace oblasti jater nazývané porta hepatis,“ vysvětlili vědci na briefingu Nature. „Tato oblast obsahuje hepatoportální nervový plexus, který sděluje informace o glukóze a stavu živin do mozku, ale bylo obtížné ho studovat, protože jeho nervové struktury jsou příliš malé na samostatnou stimulaci implantovanými elektrodami.“

Nově publikovaná studie naznačuje, že krátké cílené výbuchy pFUS v této oblasti jater úšpěšně zvrátily nástup hyperglykémie. Bylo zjištěno, že léčba je účinná u tří samostatných zvířecích modelů diabetu: myší, potkanů a prasat.

„V současné době bohužel existuje jen velmi málo léků, které snižují hladinu inzulínu,“ vysvětlil Raimund Herzog, endokrinolog z Yale School of Medicine pracující na projektu. „Pokud naše probíhající klinické studie potvrdí příslib preklinických studií uvedených v tomto dokumentu a ultrazvuk bude možné použít ke snížení hladiny inzulínu a glukózy, představovala by ultrazvuková neuromodulace vzrušující a zcela nový přírůstek k současným možnostem léčby pro naše pacienty.“

Podle studie stačí pouhé tři minuty soustředěného ultrazvuku k udržení normální hladiny glukózy v krvi u diabetických zvířat. V současné době probíhají studie na lidech, které by měly ukázat, zda je tato metoda použitelná i u lidí. Široké nasazení této metody však čelí mnohým překážkám.

Současné ultrazvukové nástroje používané k provádění tohoto druhu techniky pFUS vyžadují vyškolené techniky. Výzkumníci naznačují, že existuje technologie pro zjednodušení a automatizaci těchto systémů způsobem, díky kterému by ji mohli používat pacienti doma. Bude však nutné ji vyvinout, než bude možné tuto léčbu široce nasadit.

Christopher Puleo, odpovídající autor nové studie a hlavní biomedicínský inženýr v GE Research, říká, že tyto druhy nových nefarmaceutických metod by mohly v budoucnu nahradit řadu léků.

Jiní badatelé jsou ve výkladu těchto nových poznatků o něco opatrnější. Komentář k výzkumu od redaktorů časopisu Nature Biomedical Engineering sice připouští, že by tato inovace mohla v konečném důsledku vést k novému druhu léčby diabetu, ale než se k tomu dostaneme, je zapotřebí mnohem více práce.

Tato raná studie na laboratorních modelech je samozřejmě ještě velmi vzdálená od skutečné klinické aplikace. Stále je zapotřebí provést preklinické studie zkoumající různé dávky a trvání ultrazvuku. Výsledky z prvotních studiích na lidech by měly být známé koncem tohoto roku.

Studie byla publikována v časopise Nature Biomedical Engineering.

Další zdroje: Yale School of Medicine, GE Research

Zdroj: NewAtlas

Ilustrační obrázek: Nataliya Vaitkevich via Pexels