Digitální průkopník Siemens podporuje také školství

Společnost Siemens patří u nás i ve světě mezi průkopník průmyslové digitalizace. Kromě průmyslu se také intenzivně věnuje podpoře výzkumu, vývoje a odborného školství. Konkrétně v České republice spolupracuje již nyní se třemi testbedy, což jsou platformy pro testování a ověřování vědeckých teorii nebo nových průmyslových technologii. Jedná se o ČVUT/CIIRC, VUT a VŠB-TUO. Living …