Dinosauři začali mizet již koncem křídy, tvrdí další vědecká studie

Dinosauři začali mizet již koncem křídy, tvrdí další vědecká studie

V prestižním časopise Nature Communication nyní vyšla vědecká studie mezinárodního týmů paleontologů. V ní výzkumníci popisují stavy šesti nejrozšířenějších dinosauřích čeledí z období 150 až 66 milionů let před dneškem. V této době se podle hlavní autorky studie, Fabien Condamine, dinosaurům dařilo a dobře evolučně se vyvíjeli.

„V době před 76 miliony let vykazují stavy dinosaurů náhlý pokles. Intenzita jejich vyhynutí stoupla a v některých případech i klesla intenzita vzniku nových druhů,“ Fabien Condamine (Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, France).

Vědci využili počítačového Bayesovského modelování, které jim pomohlo zpřesnit či objasnit některé neznámé pro rentabilní výsledky studie. Mezi nejasnosti pro své výstupy zahrnuly neúplný fosilní záznam, nepřesnosti ohledně špatného datování fosilií a nezřetelnosti ohledně evolučních modelů dinosauřích čeledí. Každý model byl spuštěn milionkrát, aby přehodnotil a propočítal všechny tyto možné zdroje chyb a zjistil, zda se analýzy budou shodovat v nejpravděpodobnějším možném výsledku.

Vědci se také podívali na to, jak ekosystémy dinosaurů fungovaly. Z výsledků je patrné, že býložravé druhy mívají tendenci vymírat jako první. To pak nabourává celý dinosauří potravní řetězec a způsobí, že jsou pozdější ekosystémy dinosaurů nestabilní a mohou se zhroutit, pokud se podmínky prostředí zhorší.

„Poté ztráta býložravců způsobila, že se ekosystémy staly nestabilními a náchylnými ke kaskádovitému vymírání. Zjistili jsme také, že druhy dinosaurů s delšími životy byly náchylnější k vyhynutí, což možná odráží skutečnost, že se nedokázaly přizpůsobit novým podmínkám na Zemi,“ dodává Fabien Condamine.

V souborné práci využili vědci analýzy více než 1600 jednotlivých a správně datovaných fosilií dinosaurů. V posledních letech dochází navíc k obrovskému vylepšování našich znalostí o stářích horninových vrstev, ve kterých se dinosauři nalézají. Jejich postupné mizení otevřelo cestu ve vývoji dalším organismům, mimo jiné také savcům.

Postupnému mizení vládců druhohor by také nasvědčoval omezenější paleontologický záznam posledních milionů let před koncem křídy. Při samotné hranici druhohor a třetihor se pak dinosauří fosilie již prakticky nenacházejí.

Zdroj: Nature Communication
Zdroj úvodního obrázku: Robby McCullough