Dlouhověkost by měla podle vědců pokořit ve 21. století další rekord

Dlouhověkost by měla podle vědců pokořit ve 21. století další rekord

Supercentanarians, tak jsou dnes označováni jedinci, kteří se dožijí 110 let a déle. V současnosti jich není ve světě mnoho, to se ale dalo jen před několika lety prohlásit i o těch, kteří měli tu možnost dožít se oslav svého prvního trojčíslí. Jejich množství neustále vzrůstalo a dnes je jejich celosvětový počet téměř půl milionu. Podle nejnovějšího výzkumu by nejenže mělo „superstoletých“ také přibývat, ale dokonce se má hranice nejvyššího možného věku ještě navýšit.

Neustále stoupající dožitý věk je předmětem řady vědeckých diskuzí, pohledy na dlouhověkost se ale mezi odborníky liší. Zatímco někteří tvrdí, že délka života je přirozeně limitována onemocněními a přirozeným poškozováním buněk, jiní zastávají názor, že žádný limit neexistuje, jak dokazují samotní „superstoletníci“.

Dosud nejstarší zaznamenanou osobou je Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve věku 122 let. V současnosti drží příčku nejvyššího věku Japonka Kane Tanakaová, která oslavila v lednu letošního roku 118. narozeniny. Podle nejnovějšího výzkumu extrémů lidského života, který provedla Washingtonská univerzita, by se měly tyto abnormální hodnoty na konci tohoto století pohybovat mezi 125 a 135 lety. Na rozdíl od diskuzí zohledňujících vyhlídky na budoucí lékařské a vědecké objevy došla studie publikovaná v Demographic Research ke svým závěrům odlišně.

Za výzkumem stojí doktorandský student statistiky Michael Pearce a profesor sociologie Adrian Raftery, kteří si položili otázku, jaká může být nejvyšší délka lidského života kdekoli na světě v roce 2100. Výzkumníci pracovali s Mezinárodní databází dlouhověkosti vytvořené Instutitem Maxe Plancka pro demografický výzkum, která sleduje extrémní věkové hranice v 10 evropských zemích, USA, Kanadě a Japonsku. Pro výpočet pak použili statistické modelování.

Podle této studie bude zatím nejvyšší dožitý věk 122 let s téměř stoprocentní pravděpodobností překonán, a to alespoň jednou osobou, jež se má dožít věku mezi 125 a 132 lety. S pravděpodobností 99 % se někteří dožijí 124 let, pravděpodobnost jedince dožívajícího se 127 let vědci vypočítali na 68 %. Delší životnost pohybující se na hranici 130 let má být sice možná, její pravděpodobnost je ale podstatně nižší, a to 13 %. Dožití se 135 let už je ale podle vědců extrémně nepravděpodobné.

Hodnoty studie jsou podmíněné stálým nárůstem lidí překonávajících hranici 110 let věku, pravděpodobnost překonání současného světového rekordu se s jejich přibývajícím počtem zvyšuje. Vzhledem ke stoupání globální populace to však není podle vědců zdaleka nemožné. Přesto jsou lidé dožívající se takto vysokého věku vzácní. Navzdory stále se zkvalitňující zdravotní péči dochází podle vědců po dosažení hranice „superstoletníka“ k vyrovnání pravděpodobnosti úmrtí. Ať už se tedy člověk dožije 110 či 114 let, jeho pravděpodobnost na dožití se dalšího roku je přibližně stejná, a sice zhruba poloviční.

Originální publikace: https://www.demographic-research.org/volumes/vol44/52/

Zdroj: Neuroscience News

Úvodní fotografie: Pixabay, Pexels