Dočasné potlačení ovulace jako možná zbraň proti genetickým vadám plodu.

Dočasné potlačení ovulace jako možná zbraň proti genetickým vadám plodu.

Buňky lidského těla mají svou genetickou informaci uchovanou ve formě 46 chromozomů ­– 23 jich dostanou od matky a dalších 23 od otce, přičemž vždy k sobě dva chromozomy pasují, tvoří tak celkem 23 párů. V buňkách reprodukčního systému, tedy vajíčkách a spermiích, musí dojít k rozdělení těchto párů zpět na jednotlivé chromozomy tak, aby vzniklý plod měl po splynutí těchto buněk opět pouze 46 chromozomů, půl napůl od obou rodičů. Tím dojde jednak k zabránění nekonečného množení počtu chromozomů při oplodnění a zároveň k tomu, že nově vzniklý jedinec dostane od každého rodiče náhodně namixovanou polovinu genů, díky čemuž může být každé dítě stejných rodičů unikátní.

Downův syndrom je příkladem tzv. trisomie ­– jedinec s tímto syndromem má tři chromozomy 21. Taková situace může nastat například tehdy, kdy u matky nedojde k rozdělení onoho původního páru, a ta tak předá svému potomkovi místo jednoho chromozomu 21 oba dva. K těm se poté přidá po oplození ten třetí ­– otcovský. Existuje i řada dalších variant těchto trisomií, kdy většina z nich končí poměrně časným úmrtím miminka nebo takový plod vůbec není schopen vývoje a dochází k potratu.

Dočasné potlačení ovulace jako možná zbraň proti genetickým vadám plodu.
Lidská DNA je uložena do 23 párů chromozomů. Foto: Braňo, unsplash.com

Ze studií vyplývá, že právě věk matky fatálně zvyšuje riziko těchto trisomií. Dvacetiletá žena má pravděpodobnost narození dítěte s Downovým syndromem asi 3 %, těhotná čtyřicátnice více než 30 %. Důvod není zcela jasný, ale zdá se, že by za tím mohl stát odlišný proces dozrávání pohlavních buněk u mužů a žen. Zatímco u muže se spermie začnou tvořit teprve v pubertě, a poté dozrávají postupně celý život nové a nové, ženě je dán do vínku již při narození konečný počet jejích vajíček. Tato vajíčka jsou však nezralá a jejich dozrávání započne až v pubertě, kdy dochází k první ovulaci, tedy uvolnění zralého vajíčka do vejcovodu, a tím k možnosti otěhotnění. Právě v průběhu onoho dozrávání dochází k rozpojení původních rodičovských dvojic chromozomů. Některé teorie hovoří o tom, že čím déle vajíčka čekají na oplodnění, tím větší je pravděpodobnost, že mohou být poškozena postupným nahromaděním nepříznivých vlivů prostředí nebo jen přirozeně vlivem stárnutí. A jak žena v životě prochází více a více ovulacemi, tak postupně přicházejí „na řadu“ i ta vajíčka, která již nejsou úplně v kondici.

Zda je tato teorie o škodlivém vlivu množství prodělaných ovulací na uvolňovaná vajíčka pravdivá, se rozhodli ověřit vědecký tým z Rakouska a Německa. Ve své studii publikované v časopise Current Biology zkoumali na myším modelu dva přístupy potlačení/přerušení ovulace a jejich následný vliv na kvalitu vajíček. Byly to užívání hormonální antikoncepce a několik po sobě následujících těhotenství. Výsledky ukázaly, že obě tyto metody vedly následně k uvolňování zdravých vajíček a to ve věku, kdy kontrolní skupina myší bez jakéhokoliv zásahu již produkovala vajíčka poškozená.

Při detailnějším prozkoumáním mechanismu, který by mohl být za tyto změny zodpovědný se vědci zaměřili na protein Rec-8. Jedná se o tzv. „lepivý“ protein, který drží oba chromozomy pohromadě a v případě jeho správného fungování zaručuje rozdělení párů chromozomů v pravý čas. Výsledky ukázaly, že zatímco u vajíček odebraných z přirozeně stárnoucích myší výzkumníci pozorovali defekty ve fungování tohoto proteinu a tím způsobené špatné rozdělení chromozomů, u myší s potlačenou ovulací fungoval Rec-8 bezvadně.

Dočasné potlačení ovulace jako možná zbraň proti genetickým vadám plodu.
Foto: Edward Cisneros, unsplash.com

Přestože je myší model rutinně používán pro studie zabývající se reprodukční biologií, je určitě dobré mít na zřeteli, že výsledky nejsou jednoduše aplikovatelné u člověka. Nicméně již některé populační studie u lidí naznačují, že užívání moderní nízkodávkové hormonální antikoncepce může mít pozitivní vliv na snížení množství vzniku trisomií a potratů u starších matek. Přestože je nutné tyto potenciální benefity vážit s ohledem na negativa, která může dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce přinášet, nabízí zjištěné skutečnosti jistou naději pro ženy, které se, ať už z jakýchkoliv důvodů, rozhodnou mít miminko v pozdějším věku.

Citovaná studie: https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(21)00905-2.pdf

Úvodní foto: Mark productions, pexels.com