European Biomass Conference and Exhibiton letos pouze digitálně

Koronavirová krize má drtivý dopad na celovsvětovou festivalovou a veletržní scénu. V posledních dnech pouze počítáme akce, které jsou zrušené, či přesunuté. Jednou z nich je i European Biomass Conference and Exhibiton – EUBCE 2020 pořádaná v Marseille. EUBCE je mezinárodní konference, při které se probírají především témata využití biomasy v průmyslu. Hlavními tématy jsou biopaliva, udržitelný rozvoj …