Farmář objevil v Argentině čtyři fosilie obřího pásovce

Farmář objevil v Argentině čtyři fosilie obřího pásovce

Vyhynulý tvor patří do rodu Glyptodon. Živočichové tohoto rodu se poprvé objevili na území dnešní Latinské Ameriky zhruba před 2 miliony let. Jejich nejmladší fosilie pak pochází z doby před 11 000 let. Byli to velcí býložravci. Na americkém území se spolu s nimi vyskytovala i jiná býložravá megafauna. Nejznámější je patrně obrovitý pozemní lenochod Megatherium velikosti a hmotnosti přibližně dnešního slona.

Za pozdějším vymizením megafauny tehdejšího světa (mamuty nevyjímaje) nese vinu pravděpodobně větší množství různých faktorů. Hlavní roli však hraje asi migrace moderního člověka na všechny světové kontinenty. Zbytky megafauny poté zůstaly v těžko přístupných a vzdálených oblastech ještě pár tisíc let, než vyhynuly v důsledku nízké genetické variability, případně pokračující klimatickou změnou jejich přirozeného prostředí.

K nálezu došlo v blízkosti hlavního města Argentiny Buenos Aires. Nález vědecky prozkoumali paleontologové z Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUPA-CONICET) z města Olavarría.

Farmář objevil v Argentině čtyři fosilie obřího pásovce
nález obřích krunýřů (zdroj: Incuapa-Conicet)

Vědci pak strávili spousty hodin vykopávání těchto krunýřů. Viditelné totiž byly jen nejsvrchnější části dvou z nich. Stáří fosilií určili vědci na přibližně 20 000 let. Skupinu pásovců tvořili dva dospělí jedinci a dva mladší.

Velikost dospělých jedinců glyptodonů mohla činit až 3 metry. Kostěný krunýř jim, tak jako dnešním pásovcům, sloužil především k obraně před možnými predátory. Sám mohl vážit až 500 kilogramů.

Zdroj: GeologyIN
Zdroj úvodního obrázku: Aldo Hernandez