Hlubokomořský výzkum odhalil překvapivý nález – mamutí kel

Hlubokomořský výzkum odhalil překvapivý nález - mamutí kel

Expedice vedená Randy Prickettem a Stevenem Haddockem začala již v roce 2019. V tu dobu byli výzkumníci schopni odebrat pouze malý vzorek klu, který se nacházel v hloubce 3 km. Letos v červenci se na místo vrátili a vyzvedli celý kel. V posledních měsících byl kel analyzován v laboratoři paleogenomiky v Institutu genomiky v Santa Cruz a na University of Michigan a University of California.

Kel pochází z mamuta kolumbijského a je asi metr dlouhý. Díky chladnému prostředí a vysokému tlaku je jediněčně zachovalý. Vědci ho mohou studovat do nejmenších detailů pomocí počítačové tomografie (CT), díky které získají 3D snímky veškeré vnitřní struktury a informace o zvířeti, jako je např. věk.

„Při průzkumu hlubokomořského prostředí očekáváte neočekávané. Mamutí kel byl i pro nás velkým překvapením,“ řekl Haddock ve svém prohlášení. Jeho tým disponuje předními odborníky ve svých oborech a zahrnuje i ty, které nejsou příliš známé, jako jsou geochronologové, oceanografové nebo palegenomikové.

Úkolem paleontologů je porovnat v čem se liší nalezený kel s kly objevenými na souši. Tým věří, že by se mohlo jednat o nejstarší zachovaný nález Severní Ameriky. Díky radioisotopovému datování zjistili, že je přes 100 tisíc let starý. Dalším cílem je zjistit, odkud přesně se kel do oceánu dostal.

Vědci plánují sekvenovat DNA jedince, což považují za klíč k jeho původu. Sekvenace by navíc mohla přispět k lepšímu pochopení migrace mamutů na území Severní Ameriky.

Zdroj: Monterey Bay Aquarium Research Institute
Foto: pixabay