IBM sníží do roku 2030 vyprodukované emise o 90%

V posledních letech se řada opatření proti klimatické změně soustředí především na právě probíhající dekádu. Roky 2025 a 2030 jsou poměrně často skloňované v souvislosti s redukcí množství skleníkových plynů produkovaných velkými společnostmi. Jednou z nich, která se připojuje k podobným iniciativám je i IBM. Do roku 2025 firma plánuje snížit emise o 65% oproti jejím výsledkům z roku 2010. „Nejdůležitějším …