Imunoterapie s extraktem z roztočů a její využití k léčbě atopické dermatitidy

Imunoterapie s extraktem z roztočů a její využití k léčbě atopické dermatitidy

Ekzém je chronická kožní choroba, která způsobuje svědění pokožky, podráždění a zanícení. Vědci se v posledních letech snažili o odhalení mechanismů, které podporují vznik atopické dermatitidy. To jim pomohlo vyvinout několik nových léků působících lokálně nebo léky působící přímo na imunitní systém. Zkoumá se také potencionální použití imunoterapie, která spočívá ve vystavení pacientů jejich spouštěčům alergie.

Nedávná studie, která se objevila v časopise Journal of Allergy and Clinical Immunology, zkoumala imunoterapii zahrnující extrakt z prachovky jako léčbu ekzému. Jak uvádějí autoři studie, alergenová imunoterapie se používá již více než 100 let. Ukázalo se, že je účinná při léčbě astmatu, alergické rinitidy a konjunktivitidy, anafylaxe na jed hmyzu hymenoptera a potravinové alergie.

Symptomy atopické dermatitidy mohou vzplanout a pravidelně ustupovat. Spouštěče ekzému mohou být roztoči, suchý vzduch, srst domácích zvířat, chlad, teplo nebo pyl. Symptomy jsou individuální. Lidé trpící ekzémem mají často i jiná onemocnění, jako je astma nebo různé alergie. Toto spojení bylo podnětem odborníků prozkoumat alergenovou imunoterapii jako možnost léčby. Postupné vystavování člověka jeho alergenům napomáhá tělu zvyšovat toleranci látkám vyvolávajícím alergickou reakci. Léčba lze poskytnout ve formě injekcí, sublingválně umístěním menších dávek alergenu pod jazyk. Lidí s ekzémem jsou často citliví na roztoče, které se běžně nacházejí v domácím prachu nebo jiné mikroskopické parazity, které se živí odumřelou lidskou pokožkou.

V nedávné studii zkoumali autoři, zda sublingvální imunoterapie s použitím extraktu z roztočů může pomoci zlepšit symptomy ekzému a zlepšit kvalitu života lidí s ekzémem i citlivostí na roztoče. Šlo o dvojitě zaslepenou studii, což znamená, že ani účastníci studie ani výzkumníci nevěděli, kdo byl v kontrolní skupině a kdo v léčebné skupině. Všichni účastníci měli měli atopickou dermatitidu a citlivost na roztoče. Během 18 měsíců obdrželo 66 účastníků léčbu nebo placebo. Ve výsledcích vědci prokázali, že symptomy ekzému se snížily více v léčené skupině než v kontrolní skupině.

Tato studie však měla několik omezení:

• Účinnost léčby mohla být vyšší během delšího období.

• Účinnost léčby se může lišit v závislosti na věku.

• Dávkování ve srovnání s předchozími studiemi bylo nižší.

• Studii dokončilo 66 účastníků z 91 účastníků.

Ve skupině s placebem došlo ke značnému poklesu symptomů, což zpochybňuje účinnost léčby.

Bez ohledu na to studie prokázala zlepšení ekzému u lidí, kteří dostali léčbu, což naznačuje, že by to mohlo být užitečné. Jak autoři uvádějí ve svém závěru:

„Sulingvální imunoterapie s extraktem z roztočů domácího prachu by mohla být považována za bezpečnou a účinnou doplňkovou léčbu pro pacienty s atopickou dermatitidou citlivých na roztoče.“

Zdroj: Medicalnewstoday.com

Úvodní foto: Unsplash, CDC