Jak ovlivní COVID-19 výstavbu 5G sítí

Vzhledem k tomu, že pandemie koronaviru zabrzdila světovou ekonomiku, je pravděpodobné, že postihne i výstavbu 5G sítí. V krátkodobém či střednědobém měřítku se můžeme setkat s určitým zpomalením, vlivem zpožděných dodávek materiálu. Jedná se o typické projevy celosvětového ekonomického útlumu. V delším měřítku bychom se však mohli dočkat silného pozitivního stimulu. Sítě 5G by mohly rychleji růst, díky zvýšené …