Japonští vědci objevili řasu se třemi pohlavími

Japonští vědci objevili řasu se třemi pohlavími

V živočišné říši jsou naprostým standardem dvě biologická pohlaví. Od nižších živočichů po savce se s nimi setkáváme běžně. Část živočichů je schopná žít hermafroditicky tzn. používat jak mužské tak ženské pohlavní buňky a část je schopna se rozmnožovat asexuálně. Vědům z University of Tokyo se nedávno povedlo nalézt unikátní řasu, která se vyznačuje třemi biologickými pohlavími. Nazývají je jako samčí, samičí a bisexuální.

„Zdá se velmi nezvyklé pozorovat živočicha se třemi pohlavími, avšak myslím, že to v přírodě nemusí být tak neobvyklý úkaz,“ říká jeden z hlavních autorů, Hisayoshi Nozaki.

Řasy jsou poměrně velká a nespecifická skupina organismů. Díky tomu u nich můžeme sledovat rozličné způsoby rozmnožování. Nejčastěji se rozmnžují asexuálně nebo sexuálně v závislosti na jejich životním cyklu.

U zkoumané Pleodorina starii představuje bisexuální forma haploidní formu (obsahuje jednu sadu chromozomů), která má jak samčí tak samičí pohlavní buňky. Jedná se tedy o unikátní haploidní rozmnožovací systém.

Pleodorina starii tvoří 32členné nebo 64členné kolonie stejného pohlavní. Ty mají většinou mobilní samčí pohlavní buňky a imobilní samičí pohlavní buňky. Bisexuální forma má oba typy a může se tak pářit se samčí i se samičí formou či s další bisexuální řasou.

Objev by mohl objasnit evoluční přechod organismů mezi hermafroditismem a klasickým dvoupohlavním systémem. „Haploidní systém se třemi pohlavími dosud nebyl popsán. Jedná se tak o velký krok dopředu a těšíme se co přinese následné zkoumání,“ uzavírá Nozaki.

Zdroj: Evolution
Foto: Liz Harrell, Unsplash