Je znám nový mechanismus, kterým působí léky proti bolesti. Zásadní roli hraje protein NRF2

Je znám nový mechanismus, kterým působí léky proti bolesti. Zásadní roli hraje protein NRF2

Dosud se předpokládalo, že NSAID inhibují různé enzymy, díky čemuž je dosaženo protizánětlivého efektu. Na základě rozsáhlého výzkumu klinických studií však bylo zjištěno, že různé léky mají na tělo různý efekt. Některé působí pozitivně a srdeční funkci, jiné naopak negativně. Řada léků účinkuje různými způsoby na astma a u některých bylo po užívání zaznamenáno nižší procento pacientů s kolorektálním karcinomem.

Pomocí experimentů na myších a za použití buněčných kultur se biologům podařilo zaznamenat přesný mechanismus působení určitých NSAID. Díky tomu by mohli vysvětlit i některé z vedlejších efektů.

Zjistili, že NSAID, jako jsou indometacin a ibuprofen, aktivují protein NRF2, který v těle spouští protizánětlivou odpověď a kontroluje velké množství genů metabolismu, imunitní odpovědi či buněčného stresu. „Je zajímavé, že NSAID působí jiným mechanismem, než jsme si dosud mysleli. Vzhledem k tomu, že je lidé používají tak často, je nesmírně důležité způsobu, kterým účinkují, rozumět,“ říká dr. Anna Eisenstein, hlavní autorka studie.

Zda NRF2 hraje roli ve vedlejších účincích, o kterých jsme se zmínili výše, není zcela jasné. Podle autorů studie na to řada věcí poukazuje. Jednou z nich je i to, jak širokou roli v organismu NRF2 hraje. I proto se problematikou budou detailně zabývat v dalším výzkumu. Tým dr. Eisenstein se nyní zaměří na spojitost léků působících vyrážky a alergie s proteinem NRF2. Pokud se jim podaří přinést více důkazů, mohlo by se jednat o změnu v léčbě bolesti a zánětu.

Léky aktivující NRF2 se v poslední době objevují v klinických testech Alzheimerovy choroby, astmatu a různých nádorových onemocnění. Výzkum, který publikovala dr. Eisensteinová může odhalit jejich případné přednosti či limity.

Zdroj: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1074761322001868 (i.f. 41,5)
Foto: Towfiqu barbhuiya, Unsplash

Více z farmacie na CZECHSIGHT:

Nový lék proti hypercholesterolémii bude účinnější a levnější
Inclisiran od firmy The Medicines Company by mohl být představen v roce 2024. Jeho testování je téměř u konce a nabízí levnější alternativu k současné léčbě.
Je znám nový mechanismus, kterým působí léky proti bolesti. Zásadní roli hraje protein NRF2

Boj proti padělaní léků: Fluorescenční značky navázané na léčivo, které načtete mobilem
V moderním světě je možné padělat prakticky cokoli. I léky. Nyní američtí vědci vyvinuli technologii, která by tomu mohla zabránit. Jejich fluorescenční značky navázané přímo na certifikované léčivo by bylo možné načíst běžným chytrým telefonem a ověřit tak původ farmaceutického produktu.
Je znám nový mechanismus, kterým působí léky proti bolesti. Zásadní roli hraje protein NRF2