Kosatky tráví více času v nově roztátém Severním ledovém oceánu, mohou tím narušit ekologickou rovnováhu?

Kosatky tráví více času v nově roztátém Severním ledovém oceánu, mohou tím narušit ekologickou rovnováhu?

Kosatky dravé (Orcinus orca), zástupci čeledi delfínovití (Delphinidae), jsou inteligentní, přizpůsobiví predátoři a často tvoří smečky k ulovení větší kořisti. Často cestují do různých lokalit za celou škálou kořisti — živí se rybami, želvami, tuleni, ptáky, ale také žraloky a velrybami.

Ve studii, kde byla použita akustická data z posledních 8 let, která monitorují pohyby kosatek dravých, ukazují, že kosatky dravé tráví v Severním ledovém oceánu více času i když riskují uvěznění pod ledem (kosatka je samozřejmě savec a dýchá vzdušný kyslík), než kdy bylo zaznamenáno.

Není to tak, že by nebyly kosatky na těchto místech dříve zaznamenány, ale zdržují se zde nyní po delší dobu. Je to pravděpodobně odpověď na delší období, kdy jsou vody otevřené, kvůli úbytku mořského ledu.

Redukce mořského ledu mohla dát kosatkám nové příležitosti k lovu, když se kosatky rozhodnou ulovit kořist, která ledovce využívala k vyhnutí se střetu. Například ohrožené velrybě grónské (Balaena mysticetus) může hrozit vyšší predace kosatkami, právě kvůli nově otevřeným vodám.

Pokud porovnáme data z doby od roku 1981 do 2010, tak (i přes prostorové a meziroční rozdíly) zářijové minimum mořského ledu klesá rychlostí průměrně o 13 % za dekádu. Kosatky jsou nyní pozorovány v Čukotském moři i v měsících, během kterých zde bylo zalednění, během léta dokonce pravidelněji.


Zdroj: phys.org, Zdroj titulního obrázku: djmboxsterman, pixabay.com