Kukuřičné nanočástice: Způsob, jak zastavit růst nádoru u myší

Kukuřičné nanočástice: Způsob, jak zastavit růst nádoru u myší

Známe několik způsobů, jak nanočástice při léčbě rakoviny využít. Většina z nich je však velmi nákladná a náročná na produkci. Autoři studie se proto zaměřili na jednodušší variantu. Ke svému výzkumu použili standardní zemědělskou plodinu, kukuřici. Svůj objev publikovali v časopice Scientific Reports.

„Pomocí fyzikálně chemických vlastností nanočástic jsme schopni kontrolovat jejich farmakokinetiku v těle. Proto jsme se zaměřili na tvorbu nanočástic z plodin, které jsou v našem jídelníčku běžné. Kukuřice je navíc jednou z nejvíce geneticky modifikovaných rostlin,“ říká Makiya Nishikawa, jedna z autorek studie.

V experimentu byl použit mix vody a sladké kukuřice. Kukuřičná šťáva pak byla centrifugována vysokými otáčkami a filtrována přes sýtko s otvory o průměru 0,45 μm. Částice pak byly ultrcentrifugovány pro exktrakci nanočástic o poloměru 80 nm.

Při pokusu na buněčných kulturách se ukázalo, že takto vzniklé nanočástice, se dostávají do různých buněk, jako jsou nádorové buňky či makrofágové buňky RAW264.7. U makrofágů spouští imunitní odpověď, která ničí nádorové buňky. U těch pak samotné nanočástice mohou inhibovat růst.

Stejný efekt se potvrdil při pokusu na živých myších, kterým byl roztok s nanočásticemi denně podáván. Dalším cílem výzkumné skupiny je začít testovat svou metodu v klinických podmínkách.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41598-021-02241-y
Foto: Christophe Maertens, Unsplash