Kustovnicí proti stárnutí

Kustovnicí proti stárnutí

Polysacharidy kustovnice (LBP) přinášejí antioxidační, imunomudulační a antiapoptotické účinky (apoptóza je programovaná buněčná smrt sloužící k odstranění buněk, např. nepotřebných nebo poškozených) a chrání DNA před poškozením. Na mnoha zvířecích modelech bylo prokázáno, že LBP skutečně zpomalují stárnutí. Na to, jak kustovnice působí na lidské zdraví a jestli je opravdu tak zázračná jak se o ní vypráví se podíváme na následujících řádcích.

Účinky kustovnice

Mezi bioaktivní látky, které plody kustovnice obsahují patří polysacharidy, karotenoidy, flavonoidy, alkaloidy, amidy, peptidy, antrachinony, kumariny a mnohé další. Pestrá škála, že? K čemu jsou ale tyto látky dobré? Za nejdůležitější účinnou látku jsou považovány zmiňované LBP polysacharidy, kterých Kustovnice obsahuje dokonce několik druhů.

Kustovnice byla testována mnoha vědeckými týmy. Většina studií byla preklinických, tedy provedených na zvířatech. V klinických studiích byl prokázán její pozitivní vliv na celkovou duševní pohodu, výkon, únavu, spánek a imunitu. Studie, zkoumající vliv kustovnice na onkologické pacienty, dokonce zaznamenala zesílení účinku některých cytostatik, tedy léků, cílících na nádorové buňky.

Tradiční medicína

První psaný záznam o kustovnici pochází k čínské dynastie Tang, která se držela u moci mezi lety 600 až 900 našeho letopočtu. Tehdy se v Číně používala téměř jako všelék – na bolesti břicha, neplodnost, kašel, únavu, závratě nebo bolesti hlavy. V orientální medicíně byla dokonce používána proti šedivění vlasů. Kustovnice také patří do oficiálního lékopisu Čínské lidové republiky.

Jak kustovnice brání stárnutí

Je známo, že v průběhu stárnutí dochází k vyššímu oxidačnímu poškození biomolekul. To je dáno souborem různých faktorů, jako mitochondriálních defektů, hromadění poškozené DNA, změn v imunitní regulaci a dalších. Díky antiapoptickým a imunomodulačním účinkům se kustovnice může směle zařadit mezi  “anti-aging” potraviny. LBP polysacharidy zabraňují apoptóze a buněčnému stárnutí zprostředkovanému p53 signální cestou. Protein p53 je transkripční faktor a v buňce slouží jako strážník, který hlídá poškození DNA. V okamžiku, kdy nějaké poškození nalezne, zastaví buněčný cyklus, aby buňka měla čas chyby opravit. Studie výzkumného týmu Ho et. al. prokázala, že LBP polysacharidy mají schopnost oslabit smrt neurálních buněk a apoptózu kortikálních neuronů – pravděpodobně má LBP i neuroprotektivní účinek.

A k tomu všemu docela dobře chutná.

Zdroje: Neuroprotective effects of polysaccharides from wolfberry, the fruits of Lycium barbarum, against homocysteine-induced toxicity in rat cortical neurons – PubMed (nih.gov)
A review of the anticancer and immunomodulatory effects of Lycium barbarum fruit – PubMed (nih.gov)

Psychiatrie_4_2021_patocka.pdf (tigis.cz)

Zdroj úvodní fotografie: Sambazon, Unslash