Mateřství je krásné, ale přináší těžké chvíle –⁠ nové webové stránky pro pomoc ženám

Mateřství je krásné, ale přináší těžké chvíle –⁠ nové webové stránky pro pomoc ženám

Duševní potíže žen v těhotenství či krátce po porodu je stále velmi tabuizované téma. Důvodem může být nevole přijmout fakt, že tyto momenty, které mají v očích společnosti přinášet především radost a potěšení, mohou vyvolávat i opačné pocity, pocity nepohody a úzkosti. Přitom každá pátá žena zažije v tomto období příznaky duševní nepohody, jako je úzkost nebo deprese.

Orientovat se v dostupné péči, které je na mnoha místech České republiky nedostatek je velmi náročné. Pro pomoc budoucím a stávajícím maminkám byly vyvinuty webové stránky perinatal.cz. Za vývojem stojí mnoho odborníků, včetně porodních asistentek a porodních sester.

Pro šíření informací o problematice perinatálního duševního zdraví je na webových stránkách dostupných mnoho materiálů popisujících možnosti léčby poporodní deprese či úzkosti, zotavení z náročného porodu a mnoho dalších materiálů pro široké penzum potíží, které mohou maminky potkat.

Platforma obsahuje také příběhy žen, které se setkaly s před či poporodními oblížemi. Obsahuje i relevantní a vědecky podložené informace pro blízké osoby.

Po aplikaci Kogito jsou webové stránky dalším krokem pro systematickou péči o perinatální duševní zdraví v České republice. Systematická péče spočívá ve screeningovém testování, které odhalí riziko výskytu psychických potíží u těhotných žen a čerstvých maminek, které jsou následně osloveny peer konzultanty s nabídkou pomoci. Projekt probíhá ve 20 vybraných gynekologických ordinacích a vybraných porodnicích.

Tato iniciativa navazuje na aplikaci Kogito, která uživatelkám nabízí metody kognitivně-behaviorální terapie, které mohou pomoci s překonáním úzkosti a deprese.

Více o aplikaci Kogito:

Inovativní aplikace je cestou z úzkosti a deprese maminek (czechsight.cz)

Zdroje: Tisková zpráva NUDZ

Pomáháme ženám, které zažívají psychosociální stres v těhotenství nebo po porodu | Perinatal

Zdroj úvodní fotografie: Kelly Sikkema, Unsplash