Měnící se klima ohrožuje zimní olympijské hry

Měnící se klima ohrožuje zimní olympijské hry

Zimní olympijské hry se konají každé čtyři roky v jedné ze světových horských destinací. Pořadatelská země je vybírána obvykle sedm let dopředu a musí splňovat řadu přísných kritérií. Kvůli sporné ekonomické výhodnosti ale klesá zájem států o její pořádání. A bude ještě hůř. Vědci z University of Waterloo totiž předpovídají, že najít vhodnou destinaci splňující všechna předepsaná kritéria v čele s vhodnými klimatickými podmínkami bude stále obtížnější z důvodu globálního oteplování, které mění povahu zimy na severní polokouli.

Studie byla publikována v časopise Current Issues in Tourism.

Studie, na které se podíleli vědci z Kanady, Rakouska a Spojených států, odhaduje, že pokud se budou globální emise skleníkových plynů držet na současné úrovni, pouze jediné z 21 předchozích hostitelských měst zimních olympijských her bude vhodným místem pro nastávající zimní olympijské akce do konce století. Autoři studie ale nabízejí také optimističtější prognózy. Pokud by tyto země dosáhly svých emisních cílů stanovených v rámci Pařížské klimatické dohody, zůstalo by ve stejném časovém horizontu osm z nich vhodným kandidátem na konání her.

„Svět zimních sportů se mění ruku v ruce s tím, jak se mění klima, a více než tři stovky sportovců a trenérů z 20 zemí, kteří se zapojili do studie, to potvrdili – dopady změny klimatu pozorují ve svých tréninkových destinacích i na soutěžích, včetně olympijských her,“ říká Daniel Scott, první autor studie, který působí na University of Waterloo jako profesor geografie a environmentálního managementu.

Zimní olympijské hry bez zimy

Výzkumný tým v rámci studie přezkoumal historická klimatická data od roku 1920 až do současnosti a zároveň vzal v úvahu také několik modelů, které poskytují odhad budoucího vývoje až do let 2050 až 2090.

Mimo to se vědci dotazovali mezinárodních sportovců a trenérů na jejich zkušenosti z posledních let. Výzkum odhalil, že drtivá většina z nich se domnívá, že změna klimatu ovlivňuje rovnost soutěžních podmínek. 94 % dotázaných sportovců a jejich trenérů si navíc myslí, že změna klimatu téměř jistě ovlivní budoucí rozvoj jejich sportů.

„Naším cílem bylo z pohledu sportovce stanovit, jaké klimatické a sněhové podmínky činí soutěž spravedlivou a bezpečnou. Poté jsme na základě těchto údajů určili, které z minulých hostitelských destinací by mohly vhodné podmínky poskytnout i v budoucnu,“ popisuje Natalie Knowlesová, spoluautorka studie a bývalá kanadská elitní lyžařka.

Výzkumníci zjistili, že se průměrná únorová denní teplota ve většině předchozích hostitelských měst zimních olympijských her v uplynulém století neustále zvyšovala. Mezi lety 1920 a 1950 olympijští sportovci soutěžili v teplotách okolo 0,4 °C, od roku 1960 do roku 1990 pak při teplotách pohybujících se okolo 3,1 °C.

Při letošních Hrách konaných v Pekingu se teplota sice pohybuje pod bodem mrazu, pořadatelé se ale potýkají s jiným problémem spojeným se změnou klimatu – nedostatkem srážek. Závodí se tak především na umělém sněhu.

„Pokud bude současný trend z posledních dvaceti let pokračovat, stane se do konce století ze všech 21 předcházejících hostitelských destinací jedinou klimaticky spolehlivou lokalitou japonské Sapporo,“ říká Daniel Scott. „Ze 21 předešlých hostitelských destinací budou okolo roku 2050 vhodná jen čtyři – americký Lake Placid, norský Lillehammer a Oslo a japonské Sapporo“, dodává vědec.

„Změna klimatu mění geografii zimních olympijských her a bohužel povede k vyřazení některých hostitelských měst, která jsou proslulá zimními sporty,“ vysvětluje Robert Steiger z University of Innsbruck. „Předpokládá se, že většina hostitelských evropských lokalit bude na hranici vhodnosti či zcela nevhodná již v roce 2050, a to i v případě, že bude docházet ke snižování emisí, jak bylo dohodnuto na Pařížské klimatické konferenci 2015.“ A tak bude mít Mezinárodní olympijský výbor stále obtížnější rozhodování o tom, kde se hry budou konat.

Originální publikace: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13683500.2021.2023480?src=&journalCode=rcit20

Zdroj: StudyFinds, EuroNews, zdroj titulního obrázku: stux, Pixabay