Mikroplasty napomáhají šíření genů antibiotické rezistence mezi bakteriemi

Mikroplasty napomáhají šíření genů antibiotické rezistence mezi bakteriemi

Je všeobecně známým faktem, že mikroplasty představují hrozbu pro životní prostředí. Byly nalezeny téměř všude – v půdě, ve vodě, ve vzduchu, ale také v tělech rostlin, živočichů a lidí.

Bylo prokázáno, že některé plasty napodobují molekuly v lidském těle, konkrétně hormony, jako je například estrogen. Díky tomu mohou ovlivňovat hormonální pochody v našem těle. Mimo to se mohou dostávat krevním oběhem do mozku, kde působí neurotoxicky, nebo mohou vyvolávat zánětlivé reakce v plicích.

Mikroplasty jsou zároveň také rezervoárem a vektorem chemických kontaminant jako jsou antibiotika, toxiny či těžké kovy, ale také mikrobů či genetického materiálu.

Nyní studie amerických a čínských vědců publikovaná v odborném časopisu Journal of Hazardous Materials ukázala, že environmentální mikroplasty mohu také významnou měrou přispívat k šíření genů antibiotické rezistence mezi bakteriemi.

Mikroplasty jsou částice o velikosti 100 nm až 5 µm v průměru. Vlivem UV záření, které je součástí světla přicházejícího ze slunce mikroplasty depolymerují, čímž zvětšují svůj povrch a napomáhají tak ulpívání nejrůznějších částic, včetně genetického materiálu a bakterií.

Chemické látky, které se během částečné degradace plastové částice uvolňují zároveň mohou činit bakteriální membránu propustnější. Molekuly DNA nesoucí například geny antibiotické rezistence tak snáze proniknou do buňky a učiní jí odolnou k působení antibiotik. Taková buňka pak může kopie rezistentního genu předávat dál.

„Byli jsme překvapeni, když jsme zjistili, že stárnutí mikroplastů napomáhá horizontálnímu přenosu genů antibiotické rezistence,“ říká Pedro Alvarez, profesor z katedry Civilního a environmentálního inženýrství z Rice University, který tým výzkumníků vedl. „Urychlení procesu šíření rezistence k antibiotikům, které mají na svědomí mikročástice plastů, je přehlíženým fenoménem, přitom ale znamená velkou hrozbu pro naše zdraví,“ uzavírá Alvarez.

Originální publikace: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389421028648

Zdroj: Labroots, Rice University, zdroj titulního obrázku: CDC, Unsplash.

více o mikroplastech na CZECHSIGHT:

Čeští vědci vyvinuli mikrorobota, který může pomoci zbavit světové vody mikroplastů
Oceány obsahují 14 milionů tun mikroplastů, které poškozují nejen mořskou flóru a faunu, ale mají negativní vliv i na zdraví lidí. Velké úsilí je proto věnováno tomu, aby se našla vhodná strategie, jak tyto částice z vod odstranit. Velkým přínosem by mohli být i mikroroboti českých vědců z VŠCHT.
Mikroplasty napomáhají šíření genů antibiotické rezistence mezi bakteriemi

Ganga denně přinese do oceánu miliardy mikroplastových částic
Plasty nám každodenně usnadňují život. Jaká je ale jejich další cesta po tom, co je nepotřebujeme? Mohou urazit tisíce kilometrů a dostat se až do oceánu. Kvantifikaci objemu mikroplastů putujících denně do Indického oceánu se věnuje mezinárodní tým vědců.
Mikroplasty napomáhají šíření genů antibiotické rezistence mezi bakteriemi

Ve všech zkoumaných mořských živočiších v Austrálii se našly mikroplasty
Výzkumníci sledovali vzorky mořských živočichů z australské tržnice. Člověk do svého těla dostává nejvíce mikroplastů konzumací právě mořských živočichů.
Mikroplasty napomáhají šíření genů antibiotické rezistence mezi bakteriemi

Mikroplasty se mohou dostat do mozku překonáním hemoencefalické bariéry
Miliony metrických tun plastu se každým rokem dostane do okolního prostředí (hlavně moří) a rozloží se na drobné fragmenty, kterým říkáme mikroplasty. Ty se bez větších problémů dostávají do našeho organismu. Podle nového výzkumu působí neurotoxicky.
Mikroplasty napomáhají šíření genů antibiotické rezistence mezi bakteriemi