Mikroplasty se mohou dostat do mozku překonáním hemoencefalické bariéry

Mikroplasty se mohou dostat do mozku překonáním hemoencefalické bariéry

Korejští vědci z Institute of Science and Technology v Tegu zaměřili svou pozornost na účinky mikroplastů v mozku. V posledních letech se potvrzuje jejich toxické působení, které může vyvolat aneurysma u ryb, zhoršuje kognitivní schopnosti krabů, snižuje adhezivní vlastnosti svalů a u lidí byla prokázána změna tvaru plicních buněk.

Ve svém pokusu použili polystyrenové mikročástice, které orálně podávali myším po sedm dní. Stejně jako lidé mají myši hemoencefalickou bariéru, která chrání mozek před cizími sloučeninami. Vědeckému týmu se podařilo potvrdit, že mikroplasty bohužel nezastaví.

V mozku se částice dostávají do buněk, mikroglií, které mají za úkol udržovat zdravé prostředí centrální nervové soustavy. Mikroplasty mikrogliím zabraňují v proliferaci nespecifickým způsobem. Mikroglie chápou mikroplasty jako hrozbu, tudíž mění svojí morfologii, kvůli čemuž okamžitě směřují svůj osud k apoptóze nebo-li buněčné smrti.

Díky zmíněnému objevu použili v dalším pokusu lidské populace mikroglií, kterým aplikovali definované množství mikroplastů. Dostalo se jim stejného efektu jako u myší a zároveň pozorovali změny v DNA a mikroRNA.

Díky získaným závěrům plánují pokračovat ve výzkumu a rozšířit povědomí o možném škodlivém půsoení mikroplastů za hemoencefalickou bariérou.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721058952?via%3Dihub
Foto: FLY:D, on Unsplash