Modifikace kukuřice pomocí CRISPR může zefektivnit genetické manipulace a zvýšit výnosnost

Zřejmě není žádnou novinkou, že je kukuřice jednou ze zásadních zemědělských plodin na světě. Stejně jako na řadu jiných, i na ni se v současné době aplikují metody genového inženýrství, které usilují o zvýšení její nutriční výnosnosti. Zajímavostí je, že kukuřice je jediná geneticky modifikovaná plodina, kterou je, s výjimkou několika členských zemí, možno legálně …