Mozková kůra má schopnost regulovat potřebu spánku

Mozková kůra má schopnost regulovat potřebu spánku

Paměť, vnímání, myšlenkové procesy či pozornost, za to vše vděčíme mozkové kůře, která tvoří celých osmdesát procent tohoto doposud zdaleka neprobádaného orgánu.  S čím ale nikdy spojována nebyla, je potřeba spánku. Nová studie tento omyl nyní napravila.

Aktivita v mozkové kůře se ve studiu spánku využívá k rozlišování a zaznamenávání stavu bdělosti a spaní. Oxfordský výzkum publikovaný v Nature Neuroscience nyní odhalil, že její vliv sahá ve skutečnosti mnohem hlouběji. Procesy mozkové kůry by totiž podle vědců měly být odpovědné za samotné řízení spánku. A vědecké pokusy ukázaly, jak dalekosáhlé využití může toto zjištění mít.

Pro výzkum byly použity laboratorní myši, jejichž podobnost mozku k tomu lidskému je z hlediska anatomie a spánkových mechanismů velmi blízká. U hlodavců byly sledovány dvě specifické oblasti mozku, v nichž pozorovatelé deaktivovali neurony. Myši posléze zůstávaly denně vzhůru alespoň o tři hodiny déle. Pakliže průměrná délka života těchto zvířat činí dva roky, získali celé tři měsíce bdělého stavu. U lidí by se tato doba rovnala deseti rokům.

Zůstávala však stále otázka, nakolik se bude snažit tělo hlodavců probdělý stav dohnat. Za normálních okolností narůstá s dobou, po níž je organismus vzhůru, také potřeba hlubokého spánku, kterým si tělo bdělost kompenzuje. Studie ale ukázala, že u hlodavců tento jev nenastal. Hloubka ani délka spánku nebyly dlouhými hodinami vzhůru nijak dotčeny a spánek hlodavců se nelišil od jejich běžného spánkového režimu.

Překvapující zjištění otevírají nové možnosti v oblasti spánkové medicíny, kde byla role mozkové kůry do této chvíle zcela přehlížena. Možnost kontroly mechanismů spánku u laboratorních myší dává vědcům nový cíl pro zkoumání mozku savců s nadějí, že by jejich zjištění mohla být v budoucnu nápomocná například při léčbě poruch spánku.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s41593-021-00894-6

Zdroj: NeuroscienceNews

Úvodní fotografie: @gpointstudio, Freepik