Na Sibiři byli nalezeni 24 tisíc let staří živí vířníci

Na Sibiři byli nalezeni 24 tisíc let staří živí vířníci

Nejsou jedinými v živočišné říši, kteří vydrží tak extrémní podmínky. Rovněž nejsou jedinými, které vědci dokáží najít v permafrostu. Podobně byly nalezeny např. hlístice. Stejně jsou na tom i některé viry a bakterie, kvůli čemuž se poměrně často skloňuje obava ohledně možných smrtících patogenů vyvstalých z permafrostu. U vířníků jsou tyto obavy liché a tudíž se nemusíme nového objevu bát. Důležitost nálezu spočívá v objasnění jejich role v moderním světě.

Práce kryologické laboratoře na Sibiři spočívá především v hledání podobných živočichů a jejich datování. Používá k tomu hlavně radiouhlíkovou metodu, která je velmi přesná i díky tomu, že nebyl potvrzen vertikální pohyb mikroskopických živočichů v tuhém perfmafrostu. Za poslední rok se laboratoři povedlo nalézt 35 druhů tzv. protist, což jsou organismy obsahující buněčné jádro, ale neidentifikujeme je jako rostliny nebo živočichy.

Vedle těchto objevů byli i zmínění vířníci. U podobných nálezů se vědci vždy bojí kontaminace moderními jedinci. K odhalení podobných vetřelců využívají sekvenace DNA a její porovnání u historických populací s těmi dnešními. Při nálezu se žádná shoda nepotvrdila. Fylogenetickými analýzami bylo zjištěno, že jsou příbuzní druhům žijícím v Belgii.

Jedním z cílů vědecké skupiny bylo porozuět samotnému procesu zmrznutí organismu a následného dlouholetého přežívání. K výzkumu použili naklonovanou populaci objevených vířníků, kterou nechali zmrznout a sledovali ji po dalších sedm dní. Ne všichni jedinci proces přežili. K jejich překvapení byli dokonce méně odolní než jejich příbuzní z Evropy či Asie.

Vědci rovněž zaznamenali, že jsou vířníci schopni přežít relativně pomalý proces mrznutí trvající zhruba 45 minut. Během něho dokonce došlo k formování ledových krystalů uvnitř organismu, což je pro většinu jedinců živočišné říše fatální. Mechanismus protekce proti tomuto procesu je zatím nejasný, avšak výzkumíci se jím intenzivně zabývají.

Výzkum tzv. kryptobiózy je v současnosti divoce se rozvíjející odvětví. Vířníci jsou navíc zatím nejkomplexnějším živočichy, kteří ji disponují a vzhledem k tomu, že čím komplexnější organismus je, tím náročnější je proces kryptobiózy, stávají se velmi zajímavým výzkumným nástrojem.

Zdroj: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982221006242
Foto: Arie Wubben, Unsplash