Na Sibiři byly poprvé nalezeny ostatky neandrtálčího otce a dcery

Na Sibiři byly poprvé nalezeny ostatky neandrtálčího otce a dcery

Sekvenace genomů tolika jedinců z populace neandrtálců zdaleka není běžná. Téměř zdvojnásobuje počet známých sekvenací a poskytuje detailní pohled na východní populaci těchto pravěkých lidí v čase, kdy spěla ke svému konci.

Popsáním genetické informace došlo i k částečnému objasnění jejich sociálního chování. Z nálezů je patrné, že muži zůstávali ve skupině, popř. s rodinou. „Je opravdu úžasné, že se vědcům z Planckova institutu evoluční antropologie podařilo sekvenovat genom sedmi jedinců. Podle nálezu se nabízí, že by mohlo skupiny neandrtálců tvořit několik mužů se svými družkami a dětmi,“ říká Cosimo Posth, paleontolog z Tübingen University.

Za posledních deset let došlo k extrakci a sekvenaci genomu u 19 neandrtálců. Avšak většina z DNA patřila ženám, které navíc žily daleko od sebe. U zmiňovaného nálezu je podstatné, že se ostatky nacházely velmi blízko v jeskyních Chagyrskaya (sedm mužů a pět žen) a Okladnikov (jeden muž a jedna žena) na Sibiři.

Analýza nukleární DNA odhalila příbuzenský vztah otce a dcery u dvou jedinců v jeskyni Chagyrskaya. Někteří z dalších jedinců vykazovali příbuznost skrze maternální (mitochondriální) DNA. Zároveň díky objevu víme, že všechny ostatky pochází z jednoho století, jelikož nedošlo k dalším diferenciacím v jejich genomech.

Bližší nahlédnutí na jednotlivé sekvence se vědci navíc dozvěděli, že někteří jedinci nesou velkou část společné nukleární DNA, což pouzkazuje na blízkého společného předka. Chromozomy Y byly rovněž velmi podobné. Zároveň byl jejich genom mnohem podobnější dalším nálezům ze Španělska než jejich sousedů z blízké jeskyně Denisova, což naznačuje celkem vzdálenou migraci neandrtálců.

Oproti DNA chromozomu Y a nukleární DNA, vykazovala mitochondriální DNA u můžů i žen poměrně velkou diverzitu. To naznačuje větší zastoupení role žen v diverzifikaci genomu neandrtálců. Na základě tak malého (přesto významného) vzorku nelze určit globální sociální chování neandrtálců, avšak menší zastoupení role mužů v předávání genetické informace na konci éry neandrtálců se zdá pravděpodobné.

Zdroj: Science
Foto: Crawford Jolly, Unsplash