Nález obřího ichtyosaura dokazuje, že evoluce může být extrémně rychlá

Nález obřího ichtyosaura dokazuje, že evoluce může být extrémně rychlá

Ichtyosaurus je rod vyhynulých ještěrů, kteří vládli mořím zhruba 200 milionů let př.n.l. Na základě velikosti lebky vědci určili, že nalezený jedinec mohl měřit až 17 metrů a vážit 45 tun. Nález navíc potvrdil existenci nového druhu Cymbospondylus youngorum.

Analýza lebky byla součástí většího výzkumu, který provedl mezinárodní tým vědců. Primárním úkolem bylo zjistit, jak rychle se vyvíjelo tělo ichtyosaura v porovnání s vývojem dnešních velryb.

Vědecký tým nejprve zařadil nově nalezený druh do vývojového stromu ichtyosaurů a následně se zaměřil na porovnání rychlosti růstu mezi jednotlivými druhy. Získané výsledky porovnal s těmi získanými stejným způsobem u velryb.

„Ichtyosauři dosáhli své obří velikosti ve velmi krátkém čase 3 milionů let. Velrybám podobný pokrok trval celých 45 milionů let,“ řekl jeden z členů výzkumného týmu, Lars Schmitz, v tiskové zprávě. „Zjednodušeně můžeme říct, že pokud jsou ekologické podmínky správné a stabilita prostředí je dobrá, evoluce může postupovat velmi rychle,“ dodává.

Lebka ichtyosaura nalezeného v Nevadě pochází z období těsně po vymírání „perm-trias“. V tu dobu vymřelo téměř 81% veškerých mořských živočichů. Vědcům tak nebylo jasné, jak se mohl tento druh ichtyosaura vyvinout tak rychle po nejzávažnějším vymírání druhů, které známe.

„Oceány té doby byly extrémně odlišné těm, které známe. Moderní ekosystém oceánů tvoří plankton s poměrně velkými jedinci. V té době nic takového neexistovalo. Je proto úžasné, že se mohl vyvinout tak velký organismus. Fosílie je příkladem toho, že v některých případech mohou organismy naplno využít potenciál evoluce již během 3-5 milionů let. A to je velmi rychlé,“ uzavírá.

Zdroj: Science; CNN
Ilustrační foto: Kvnga, Unsplash