NASA hledá dobrovolníky pro simulovanou misi na Mars

NASA hledá dobrovolníky pro simulovanou misi na Mars

Možnost života na Marsu je tématem velmi aktivním, než k samotnému výsadku prvních osadníků ale dojde, musí se NASA na tento projekt řádně připravit. A to včetně nejrůznějších komplikací, kterým by zde mohli lidé čelit, ať už se jedná o potíže technického charakteru nebo ty spojené s lidskou psychikou. V rámci přípravy proto přišla se simulací samotného života na planetě.

Série misí, známá pod názvem Crew Health and Performance Exploration Analog, by měla odstartovat na podzim roku 2022 a délka trvání každé z nich bude činit jeden rok. Během této doby budou vybraní jedinci čelit podmínkám života stejným jako na Marsu, ale také výzvám, které si pro ně NASA předem připravila. V nevelkém modulu vytištěném 3D tiskárnou se tak budou potýkat se selháváním zařízení, zpožděnou komunikací, výstupy do vesmíru, omezenými zdroji a řadou dalších stresových situací, během nichž budou členové posádky bedlivě sledováni.

Cílem projektu je získat specifická data, která umožní vyvinout metody a technologie sloužící k prevenci a řešení potenciálních problémů budoucích misí na Mars, ale i na Měsíc. „Simulace na Zemi nám pomohou porozumět fyzickým a duševním výzvám, kterým budou astronauti čelit, než odejdou,“ uvádí Grace Douglasová, vedoucí vědkyně výzkumu Advanced Food Technology v Johnsově vesmírném středisku NASA v americkém Houstonu, kde se onen „pozemní Mars“ nachází.

NASA tak nyní pátrá po jedincích, kteří se simulované mise zúčastní. Každá z nich má být tvořena čtyřčlennou posádkou, jejíž členové musí splňovat řadu kritérií. Kromě amerického občanství nebo trvalého pobytu na území USA se musí jednat o nekuřáky ve věku 30 až 55 let, kteří hovoří plynně anglicky. Další požadavky pak odpovídají těm, pomocí kterých NASA standardně vybírá kandidáty na budoucí astronauty. Nechybí tak mezi nimi ani titul v jednom z vybraných vědních oborů či léta odborné praxe, svou roli pak může hrát i absolvování pilotního programu nebo výcviku vojenského důstojníka. Nejen kvůli obtížným životním podmínkám tak není pobyt na houstonském Marsu pro každého.

Zdroj: NASA

Úvodní fotografie: simisi1, Pixabay