Nekontrolovaná změna klimatu ohrozí Amazonský prales

Nekontrolovaná změna klimatu ohrozí Amazonský prales

Podle mezinárodní studie vedené University of Leeds, budou rozsáhlé oblasti východní Amazonie do konce století čelit výraznému vysychání. Zabránit by tomu mohla opatření k omezení emisí uhlíku.

Zničením velké části pralesa by došlo k uvolnění obrovského množství oxidu uhličitého do atmosféry. Výraznější suchost v období sucha by navíc ohrozila životaschopnost velkých oblastí deštného lesa. Již dnes stromy trpí nedostatkem vody.

Předpovídané sucho by navíc mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro vodní cyklus, biologickou rozmanitost a populace žijící v pralese.

Zjištění publikovaná v časopise Environmental Research Letters předpovídají snížení srážek, které by odpovídalo vysychání zaznamenanému během velkých období sucha v letech 2005 a 2010. Tehdy sucho vedlo k vysoké úmrtnosti stromů a mělo zásadní dopad na amazonské komunity.

Výzkumný tým zkoumal faktory regulující proces evapotranspirace, kterým lesy přenášejí vodu z půdy do atmosféry.

„Lidé v Brazílii a na celém světě se oprávněně zajímají o budoucnost Amazonie, především pro její zásobu uhlíku a biodiverzitu. Amazonie je ohrožena hned dvěma způsoby, odlesňováním a změnou klimatu,“ říká vedoucí studie Dr. Jessica Baker z University of Leeds‘ School of Earth and Environment.

„Tato nová studie osvětluje, jakým způsobem se bude pravděpodobně měnit amazonské klima v rámci scénáře extrémního oteplování. Vládám po celém světě by mělo dojít, že tento ekosystém je zásadní v globálním měřítku a nesmí být brán jako samozřejmost.“

Stávající klimatické modely se neshodují v tom, zda bude Amazonie sušší či vlhčí. Tento fakt ztěžuje práci politikům předvídání období sucha, hodnocení rizik požárů nebo plánování strategií pro zmírnění změny klimatu.

Mezinárodní tým analyzoval výsledky 38 známých klimatických modelů Amazonie, pouze třetina z nich však správně reprodukovala interakce mezi atmosférou a povrchem země, které dříve prokázala terénní práce v Amazonii. V této skupině byla prokázána široká shoda v předpovídání budoucích změn srážen, přičemž ve východní Amazonii se v příštích 80 letech očekává silné vysychání a naopak v západní části pralesa by se měly srážky zvyšovat.

„Je důležité si uvědomit, jak se může v budoucnosti změnit klima Amazonie. Tato studie ukazuje, že snížení srážek v suchém období v některých částech pralesa by mohlo mít podobné dopady jako sucha v letech 2005 a 2010,“ dodává Dr. Caio Coelho, spoluautor studie z National Institute for Space Research in Brazil.

Originální studie: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abfb2e

Zdroj: ScienceDaily

Obrázek: David Riano Cotés via Pexels