Nová nehormonální antikoncepce využívá proti spermiím protilátky

Nová nehormonální antikoncepce využívá proti spermiím protilátky

Nová technologie je založena na monoklonálních protilátkách, syntetických verzích protilátek, které naše těla přirozeně produkují proti různým patogenům. V současnosti je tento způsob léčby testován u mnohých nemocí, jako je astma, malárie, COVID-19, vzteklina.

V nové studii University of North Carolina in Chapel Hill se cílem monoklonálních protilátek stalo sperma. Protilátky proti spermatu se mohou objevit u kohokoli, kdo se zabývá sexuální aktivitou s muži, a mohou hrát roli v neplodnosti až ve třiceti procentech případů.

Tým vědců získal vzorky protilátek od neplodných žen a zkonstruoval je tak, aby protilátky byly proti spermiím ještě účinnější. Každá molekula protilátky má obvykle pouze dvě vazebná ramena, která se připojují k jejich cílům, ale vědci zvýšili četnost ramen na šest až deset. V zásadě to znamená, že protilátky tak mohou zachytit více spermií a shromáždit je dohromady.

„Zkonstruovali jsme protilátky, které byly nejméně 10- až 16krát účinnější při shlukování spermií a snižování průniku spermatu hlenem než nejlepší známá protilátka,“ říká Bhawana Shrestha, hlavní autor studie. „To spolehlivě brání spermiím plavat hlenem a dosáhnout vajíčka, což umožňuje účinnou nehormonální antikoncepci s farmakologickým mechanismem, který již byl u žen ověřen.“

Americký tým testoval protilátky u ovcí, které mají reprodukční trakt podobné velikosti jako lidé. Roztoky obsahující jen několik desítek mikrogramů protilátek byly injikovány do vagín zvířat a následovaly je injekce spermatu. Vzorky byly odebrány a analyzovány po dvou minutách, ukázalos e, že pokles pohyblivých spermií ve srovnání s kontrolou byl až 99,9 procentní.

Vědci tvrdí, že tuto antikoncepci lze aplikovat několika různými způsoby. Mohlo by jít o formu kroužku vloženého do pochvy, který by uvolňoval protilátky pomalu během týdnů, dále je možné použití rozpustného filmu vloženého těsně před sexem.

Samozřejmě je tato metoda stále ještě na začátku a klinické testy je teprve třeba provést. Jednou potenciální překážkou je, že monoklonální protilátky se v minulosti ukázaly neúměrně drahé. V případě nové antikoncepce by to nemusel být až tak závažný problém, protože jsou používány velmi nízké dávky protilátek. V další práci bude tým zkoumat, zda může jít o konkurenceschopnou antikoncepci.

Výzkum byl publikován v časopise Science Translational Medicine.

Zdroj: NewAtlas

Obrázek: RODNAE Productions via Pexels