Nový koncept hybridního pohonu u letadel může snížit emise NOx o 95%

Když letadla letí v běžné cestovní výšce, do atmosféry neustále emitují proud oxidů dusíku. Chemikálie mohou v atmosféře zůstat a následně vytvářet ozon a jemné částice. Oxidy dusíku neboli NOx, jsou hlavním zdrojem znečištění ovzduší a jsou spojovány s respiračními chorobami, astmatem nebo kardiovaskulárními poruchami. Předchozí výzkumy ukázaly, že letecký průmysl po celém světě produkuje tyto chemikálie v takové …