Nový typ bílé barvy dokáže odrazit až 95,5 % slunečního záření. Ušetří značné množství energie

Nový typ bílé barvy vyvinutý na Purdue University dokáže tak silně odrážet světlo, že zvládne ochladit povrch na teplotu nižší, než je teplota prostředí. Slibných výsledků bylo dosaženo i při horkých a světelných dnech. Pokud by se barva využívala v praxi, došlo by k dramatickému snížení energetického výdeje budovy. Výhodu nátěru by ocenili především v horkých krajinách. V následujících …