Paleontologové objevili dosud nejstaršího předchůdce plazů a savců

Paleontologové objevili dosud nejstaršího předchůdce plazů a savců

Amniota jsou živočichové, jejichž vajíčka mají 3 zárodečné obaly- amnion, allantois a chorion. Tato evoluční výhoda jim, na rozdíl od obojživelníků, umožňuje klást vejce mimo vodu. Díky těmto obalům nedochází k jejich vysoušení.

Evolučně primitivnější obratlovci, jako jsou ryby a obojživelníci, se nazývají Anamnia. Obojživelníci se řadí již ke skupině tetrapodů („čtyřnožců“), kam lze dnes zařadit také všechny plazy, ptáky a savce.

K objevu došlo v Národním parku Canyonlands v Utahu (USA) a vědci neskrývají napětí, zda-li se ve stejných vrstvách nenajde těchto živočichů více.

„Je to fenomenální exemplář. Něco takového nevidíte příliš často, takže je to samo o sobě opravdu významné. Ale naznačuje to, že v tomto opravdu důležitém časovém intervalu je pravděpodobně více fosilií, zejména v Canyonlands."

Adam Marsh, vedoucí paleontolog z Národního parku Petrified Forest v Arizoně.

Nález byl učiněn již v loňském roce a trvalo velice dlouho, než se vyřídila všechna potřebná povolení pro jeho vykopání. Výkop trval celý den. Tým musel urazit přibližně 20 kilometrů pěšky, získat fosilii a vrátit se zpět. Nakonec vědci nález s okolní horninou odnesli v batozích ve dvou kusech k autům. V celé oblasti jsou motorová vozidla přísně zakázána. V následujících týdnech bude probíhat pečlivý průzkum (pomocí skenu) a preparace fosilie.

Paleontologové objevili dosud nejstaršího předchůdce plazů a savců
fotografie nálezu, mohlo by jít o zcela nový rod a druh (autor: Adam Marsh, National Park Service Southeast Utah Group)

Fosilie vodních živočichů, jako jsou žraločí trny, jsou běžnými nálezy v NP Canyonlands, zejména podél řek. Je to však poprvé, co zde byla nalezena a zdokumentována kostra suchozemského živočicha.

Fosilie byla nalezena jako kompletní kostra a kosti byly ve svých „životních pozicích“, což znamená ve stejné poloze, jako když bylo zvíře naživu. Kompletní kostra umožňuje vědcům analyzovat vývoj amniotů, tedy předků raných plazů a savců.

Zdroj: CNN
Zdroj úvodního obrázku: Егор Камелев