Přechod k obnovitelným zdrojům a elektromobilitě: nový klimatický plán EU

Přechod k obnovitelným zdrojům a elektromobilitě: nový klimatický plán EU

Evropská komise dnes představila dlouho očekávaný klimaticko-energetický legislativní balíček s názvem „Fit for 55“. Název odkazuje na nový klimatický cíl Evropské unie snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU alespoň o 55 % oproti roku 1990. Došlo tak k navýšení původního cíle 40 % schváleného v roce 2014. Na zvýšení tohoto cíle se loni shodli premiéři evropských zemí, včetně českého premiéra Andreje Babiše.

Legislativní balík Fit for 55 nyní přináší 13 aktualizovaných nebo úplně nových směrnic a nařízení, které mají zajistil splnění tohoto cíle. Novému emisnímu cíli EU se mají uzpůsobit všechny klíčové sektory. Legislativa přináší např. nové normy pro emise vznikající z automobilů či budov, zvyšuje cíle pro energii z obnovitelných zdrojů a přináší i reformu systému obchodování s emisními povolenkami.

Rychlejší snižování emisí

Zhruba 40 % emisí EU pokrývá systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Ten skrze tržní mechanismus určuje cenu za každou tunu emisí z energetiky, průmyslu a z vnitrostátní letecké dopravy. Evropská komise navrhuje zahrnout do EU ETS nově také sektor námořní dopravy uvnitř EU a z poloviny také námořní dopravu mezi EU a jinými státy.

Změny se týkají ale i tzv. nařízení o sdílení úsilí. To zastřešuje emise ze sektorů nespadajících pod EU ETS. Jde především o dopravu, budovy, odpady a zemědělství. Nařízení o sdíleném úsilí určuje závazné emisní cíle pro jednotlivé členské státy EU. Česká republika měla dosud za cíl snížit v období 2021-2030 emise v těchto sektorech o 14 % oproti roku 2005. Nový návrh zvyšuje český cíl na 26 %.

Sektory budov a silniční dopravy budou nyní spadat zároveň pod nový systém obchodování s emisemi paralelní s ETS. Některé státy, např. Polsko, vyjádřily obavy z dopadu tohoto opatření na nejchudší domácnosti v Evropě. Evropská komise proto také zavádí nový sociální fond. Ten bude disponovat částkou ve výši 25 % očekávaných výnosů generovaných emisním obchodováním v sektorech silniční dopravy a budov. Prostředky z fondu mají členským státům sloužit ke kompenzaci nákladů na energie pro nízkopříjmové spotřebitele.

Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku o balíčku řekla: „Balíček Fit for 55 je pro Českou republiku obrovskou příležitostí k modernizaci ekonomiky. Spolu s legislativními změnami totiž budeme mít k dispozici přibližně 1 bilion korun v průběhu příštích deseti let na investice do dekarbonizace. Česká vláda se toho musí zodpovědně chopit a zajistit, že ve snižování emisí nezůstaneme pozadu. Je klíčové, investovat dostupné prostředky strategicky, efektivně a transparentně. Jen tak si můžeme zajistit konkurenceschopnost na další desetiletí.“

Přechod k obnovitelným zdrojům a elektromobilitě: nový klimatický plán EU
Zpoplatnění emisí: rozšíření ve světě. Zdroj: Fakta o klimatu, CC BY 4.0

Bezuhlíková doprava

Podle navrhované legislativy by od roku 2035 měly mít všechny nově prodávané automobily v EU nulové emise. V praxi to tak bude znamenat konec prodeje nových benzinových a naftových automobilů. Stávající automobily se spalovacími motory však bude možné i dále provozovat. Pro rozvoj elektromobily EU plánuje podporovat výstavbu nabíjecích stanic.

Proti tomuto opatření se však staví Francie a Německo, státy s velkým množstvím automobilového průmyslu, a žádají delší lhůty a výjimky pro hybridní vozy. Podle francouzské automobilové asociace bude tento krok vést k masivnímu propouštění, protože výroba elektromobilů je méně náročná na pracovní sílu než výroba klasických automobilů. Některé automobilky však již přicházejí s vlastními plány přechodu k elektromobilitě; Ford již dříve oznámil, že bude od roku 2030 vyrábět pouze elektrická auta, Volkswagen plánuje totéž před rokem 2035.

Uhlíkové clo

Vzniká také nový mechanismus zdanění importovaných produktů s vysokou uhlíkovou stopou, tedy “uhlíkové clo”. Jeho zavedení pro některé emisně náročné produkty, např. cement, hliník, ocel, hnojiva a další, má zabránit znevýhodnění evropských firem oproti dodavatelům ze zemí s nižšími emisními limity.

Legislativní balík připravený Evropskou komisí bude postoupen ke schválení Evropské radě a Evropskému parlamentu. Pokud bude schválen, většina opatření začne platit od roku 2026.

Zdroj: TZ Evropské komise, TZ Klimatické koalice
Úvodní obrázek: Arteum.ro, Unsplash