Předci primátů možná slezli ze stromů, aby přežili dopad asteroidu

Předci primátů možná slezli ze stromů, aby přežili dopad asteroidu

Stromové druhy byly nejvíce vystaveni risku vyhynutí kvůli rozsáhlému odlesnění požáry, způsobenými impaktem asteroidu, který na Zemi dopadl na konci křídy. Studie pomocí počítačových modelací, fosilního záznamu a informací o žijících savcích odhalila, že většina přeživších savců nebyla závislá na stromech, nicméně několik stromových savců, včetně předků lidí, mohlo být natolik všestranných, že se dokázali na ztrátu lesa adaptovat. Výzkum se také věnuje vlivu tohoto vymírání na ranou evoluci a diverzifikaci savců.

První savci se objevili přibližně před 300 miliony let a pravděpodobně diverzifikovali v tandemu s kvetoucími rostlinami (Angiospermae) už 20 milionů let před vymíráním na konci křídy. S dopadem asteroidu tedy mnoho linií savců vymřelo. Je velmi obtížné nacházet fosilie savců z období vymírání na konci křídy a zároveň je také obtížné interpretovat z nich jejich chování.

Ve studii byly druhy savců, získané z publikovaných fylogenezí, roztříděni do tří skupin: stromové, polostromové a nestromové druhy, na základě jejich preferovaného habitatu. Byly také navrženy počítačové modely, které zrekonstruovaly historii savců. Obecně z modelů vyplynulo, že přeživší druhy byly převážně nestromové, tedy na stromech nezávislé, až na dvě možné výjimky — předky savců, resp. vačnatců, ti byli v každém, resp. každém druhém modelu shledáni jako stromoví (arboreální).

V časovém rámci okolo vymírání na konci křídy došlo k nárůstu přechodu stromových a polostromových druhů na nestromové. Není to tedy tak, že nyní vidíme většinou nestromové druhy, ale jedná se o vzdálení se od stromovitosti.


Zdroj: phys.org, Zdroj titulní fotografie: Unsplash, Francesco Ungaro