Přehlížený gekon objeven českými vědci v Jordánsku

Přehlížený gekon objeven českými vědci v Jordánsku

Lukáš Pola, Jiří Šmíd (Katedra zoologie, PřF UK); Vojtěch Hejduk a Aleš Zíka, Tomáš Winkelhöfer (Zoologická a botanická zahrada města Plzně) se vydali na intenzivní průzkumy herpetofauny Arabského poloostrova spolu se svými zahraničními kolegy v roce 2019. Vědecký článek o významném objevu nového druhu gekona na území Jordánska vyšel v loňském roce.

Arabský poloostrov je zajímavý svou mírou endemismu, která je zapříčiněna relativní izolovaností některých jeho částí. Druh gekona Trigonodactylus arabicus byl nyný vůbec poprvé zaznamenán na území státu Jordánsko.

V rámci intenzivních terénních výzkumů navíc byly navrhnuty nové vztahy uvnitř skupiny gekonů okolo rodu Trigonodactylus. Relativní nezájem o tyto plazy je způsoben především v poměru menší velikostí živočichů. Díky tomuto mohlo také dojít k dlouhodobému přehlížení těchto gekonů v Jordánsku, ale i v jiných zemích Arabského poloostrova

Druh Trigonodactylus pulcher byl vědci přeřazen z rodu Stenodactylus. Tato afinita k rodu byla navržena již jinými výzkumníky před necelou dekádou. Přeřazení taxonu do jiné jednotky může být nyní definitivní (na základě fylogenetické analýzy).

Velice variabilní teploty na Arabském poloostrově jsou jedním z motorů endemického rozrůzňování živočichů v této oblasti. Budoucí výzkumy, nejen herpetologické, jisté v budoucnu přinesou zajímavé a nové plody zoologické práce.

Zdroj úvodního obrázku: Henry
Zdroj: Saudi Journal of Biological Sciences