Pro plavání kachňat v řadě za matkou má vysvětlení fyzika

Pro plavání kachňat v řadě za matkou má vysvětlení fyzika

Mláďata kachen mnoha druhů následují své matky ve spořádaných řadách.

Specifické uspořádání podporuje pohyb mláďat pomocí vln tvořených matkou.
Plaváním na správném místě za matkou šetří kachňata energii. Pomoc při plavání šetří kachňatům energii, informuje o tom studie publikovaná v časopise Journal of Fluid Mechanics.

Předchozí měření metabolismu kachňat již ukázalo, že mláďata šetří plaváním za vůdcem energii, fyzikální podstata však zůstávala neznámá. Za pomoci počítačových simulací vln vodního ptactva vypočítal námořní architekt Zhiming Yuan z University of Strathclyde in Glasgow ve Skotsku, že pokud se mládě nachází na správném místě za matkou, je mu plavání usnadněno.

Když kachně plave samo, nakopává vlny ve své brázdě a spotřebovává tak energii, kterou by mohlo použít pro pohyb vpřed. Tento vlnový odpor brání pohybu mláděte. Na druhé straně, mláďata v ideálním prostoru za matkou čelí 158krát menšímu odporu vln, než při plavání o samotě.

Jako správní sourozenci, se i kachňata dělí s ostatními. Každé mládě v řadě za sebe posílá vlny tomu za sebou, takže energii ušetří všechna.

Aby však mláďata mohla využívat výhod společné plavby, musí udržet tempo se svou matkou. Pokud vypadnou z pozice, stane se plavání těžším.

Originální publikace: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics/article/waveriding-and-wavepassing-by-ducklings-in-formation-swimming/94759A0FF7070D9D7CAC5907594B1781

Zdroj: ScienceNews

Obrázek: David Tip via Unsplash