Proč textové vyhledávací kampaně mohou dosahovat vyššího výkonu konverzí než produktové?

Typ kampaně byste si měli zvolit podle svých marketingových cílů, strategie firmy a finančních i časových možností.
Co je to konverze?
Konverze je reakce uživatele na vaši reklamu, která je pro vaši firmu přínosná. Například, když uživatel klikne na…