Průmyslové odvětví dneška a výzvy v podobě cirkulární ekonomiky

Zatímco se ekonomika začíná vzpamatovávat z těžké rány, kterou mu zasadila koronovirová pandemie, stále častěji se mluví v souvislosti s COVID-19 o ochraně klimatu. Již dnes čelí průmysl dopadům na životní prostředí v podobě nedostatku zdrojů či vody. Jedním ze směrů, který nabízí řešení i velkým průmyslovým podnikům, je cirkulární model fungování. Ten kombinuje ekonomický růst s …