První motýl na území USA, který vyhynul rukou člověka

První motýl na území USA, který vyhynul rukou člověka

Je to již 80 let, kdy byl naposledy viděn motýl Glaucopsyche xerces. To nic nebrání tomu, aby se o něm vědci dovídali stále nové poznatky. Výzkum zaměřený na DNA skoro 100 let starého muzejního exempláře ukázal, že Glaucopsyche xerces tvořil samostatný druh. Díky takovému zjištění se jedná o první americký hmyzí druh, který vymizel kvůli zásahu lidí. Studie byla publikována v časopise Biology Letters.

Motýl žil původně pouze na poloostrově San Francisco a od 40. let 20. století nebyl spatřen. Za jeho zmizením stojí ztráta původního obydlí a zdroje potravy, jako důsledek rozsáhlé urbanizace.

Po dlouhou dobu nebylo jasné, zda je Glaucopsyche xerces svým vlastním druhem, či se jedná o izolovanou populaci nějakého z dalších zástupců čeledi modráskovitých. Výzkum, který měl tvrzení potvrdit, nebo vyvrátit měla na starosti Corrie Moreau. Použila k tomu extrahovanou DNA z tkáně motýla starého 93 let. I přesto, že byly některé části DNA degradované, byl vědecký tým schopný porovnat zbylé úseky s dalšími příbuznými.

Klíčovou roli při srovnání hrál mitochondriální genom (soubor genetické informace mitochondrií dědičný jen po mateřské linii), díky kterému byli vědci schopni zrekonsturovat evoluční strom znázorňující, jak jsou si jednotlivé druhy příbuzné. Díky prokazatelným odlišnostem od ostatních byl Glaucopsyche xerces prohlášen jako samostatný druh.

V případě Glaucopsyche xerces se dokonce uvažovalo o jeho možném vzkříšení. Autorka studie, Corrie Moreau, je však k podobným nápadům skeptická. „Myslím si, že prostředky vynaložené na jeho klonování by měly být využity na ochranu příbuzných druhů,“ ríká.

Zdroj: ScienceNews; https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2021.0123
Foto: David Clode, Unsplash