Robotické ryby straší invazní druhy. Ty pak nejsou schopné se rozmnožovat

Robotické ryby straší invazní druhy. Ty pak nejsou schopné se rozmnožovat

Živorodka Holbrookova je ryba obývající vodní plochy po celém světě. Primárním účelem jejího rozšíření byla likvidace larev komárů a zabránění šíření nemocí, které přenášejí. Dobrý záměr však kazí to, že živorodky napadají další sladkovodní ryby a okusují jim ploutve, což postupně vede ke smrti.

Redukce jejich počtu je poměrně náročný úkol. Se zajímavým řešením přišel Giovanni Polverino z University of Western Australia. Navrhl robotickou rybu, která připomíná okounka pstruhového, přirozeného predátora živorodek.

Robotická ryba vypadá téměř jako živá a dokonce napodobuje plavání skutečného jedince. Výzkumníci z Polverinova týmu tvrdí, že po útoku robotických ryb dochází u živorodek k úbytku váhy, změnách ve tvaru těla a redukci plodnosti. U samců docházelo k vyvinutí menších užších těl se silnějšími svaly na ocasní ploutvi pro snazší únik predátorům. Samičky pak produkovaly lehčí vajíčka. Efekt trval několik týdnů a to i ve chvíli, kdy nedocházelo k dalším útokům.

„Místo toho abychom je zabíjeli jednu po druhé, nabízíme řešení, které postupně zredukuje počet tohoto nebezpečného invazního druhu,“ říká Polverino.

Robotické ryby zatím fungují pouze v akváriu. Tým dr. Polverina v současnosti zkoumá, jak nejúčinněji přesunout jejich působení z laboratoře do volné přírody.

Zdroj: iScience; New Scientist
Foto: Hiroko Yoshii, Unsplash